Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Rekrutacja

Specjalizacja
Projektowanie wizualnych elementów gier

Siedziba Główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - woj. Śląskie

sylwetka absolwenta specjalności

„Projektowanie wizualnych elementów gier” jako specjalność na kierunku Grafika poszerza umiejętności zdobyte w toku studiów o zdolność tworzenia elementów środowiska gier komputerowych w szerokim ich zakresie. Student zapoznaje się z teoretycznymi aspektami tworzenia gier komputerowych jak również wykorzystuje zdobytą wiedzę praktycznie przy tworzeniu własnych gier w środowisku 2D oraz 3D. Student zaznajamia się z całym procesem tworzenia gry komputerowej, który składa się między innymi z tworzenia tzw. Game Design Document`u, rysunków koncepcyjnych i wykonawczych, modelowania i teksturowania obiektów 3D, pracy w silnikach gier 2D oraz 3D. Wiedza nabyta w trakcie studiów umożliwi absolwentom rozpoczęcie pracy w firmie produkującej gry komputerowe 2D i 3D.

Wybrane przedmioty

  • Modelowanie 3D (Blender, 3dsMax, Substance Painter, Fusion 360)
  • Silniki gier 2D i 3D (Unreal, Unity)
  • Graficzne opracowanie świata gry (techniki rysunkowe, malarskie, graficzne oraz cyfrowe)
  • Obrazowanie cyfrowe (Photoshop, Illustrator)
  • Historia i teoria gier

ZOBACZ PRZYKŁADOWE PRACE

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie