AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Specjalizacja
PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA GIER KOMPUTEROWYCH

Siedziba Główna Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - woj. Śląskie

Opis specialności

„Projektowanie środowiska gier komputerowych” to specjalność na kierunku grafika, która poszerza umiejętności zdobyte w toku studiów o zdolność tworzenia elementów środowiska gier komputerowych w szerokim ich zakresie. Student zapoznaje się z teoretycznymi aspektami tworzenia gier komputerowych jak również wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktycznym jej zakresie.

Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoczęcie pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze produkcji gier komputerowych na takich stanowiskach jak między innymi: grafik 3D i 2D, grafik koncepcyjny, projektant poziomów gry.

Program nauczania jest ukierunkowany głównie na tworzenie wizualnej warstwy gry. Studenci uczą się między innymi tworzenia rysunków koncepcyjnych, szkiców wykonawczych, projektowania postaci, obiektów 2D i 3D. Ważnym elementem w procesie dydaktycznym jest również poznanie teoretycznych aspektów projektowania gier takich jak zasady tworzenia poziomów gry czy mechaniki rozgrywki.

Odpowiednio skonstruowany program nauczania oparty jest o kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem praktycznym jak i dydaktycznym. Wykładowcy uczący przedmiotów specjalnościowych zwracają szczególną uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

  • Kreacja środowiska 2D w silniku gry (Unity)
  • Perspektywa w technikach rysunkowych)
  • Projektowanie postaci (Photoshop)
  • Techniki obrazowania cyfrowego (Photoshop)
  • Grafika 3D w grach komputerowych (Blender, Substance3D, Fusion 360)
  • Kreacja środowiska 3D w silniku gry (Unreal)
  • Obrazowanie koncepcyjne w grach (Photoshop)
  • Teoria i historia gier

ZOBACZ PRZYKŁADOWE PRACE

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie