AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rekrutacja

Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia

Studia Gospodarki Przestrzennej w woj. Śląskim, Katowice

Pasjonuje Cię miasto, jako centrum życia społecznego?

Porusza Cię piękno krajobrazu i otwartych przestrzeni?

Studiuj gospodarkę przestrzenną na WST!

Podążając za wyzwaniami współczesności przygotowaliśmy wyjątkowy i niepowtarzalny program studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka przestrzenna. Podczas zajęć poznasz:

 • sztukę projektowania dla tworzenia miejsc pięknych i użytecznych
 • techniki planowania, wykorzystujące dane o środowisku, społeczeństwie i gospodarce
 • procedury zarządzania rozwojem, w tym pozyskiwania środków na projekty
 • zasady działania infrastruktury miejskiej, komunikacji i techniki ochrony środowiska
 • metody komputerowego wspomagania projektowania i systemów informacji geograficznej
 • technologie pozyskiwania informacji, w tym profesjonalnego zastosowania dronów
 • sposoby prezentacji swoich idei i projektów oraz analizowania opinii użytkowników

Pamiętaj! Po ukończeniu Gospodarki przestrzennej na Akademii Śląskiej uzyskasz tytuł inżyniera, dający dodatkowe możliwości. Jako inżynier gospodarki przestrzennej możesz pracować:

 • w przedsiębiorstwach i korporacjach wykorzystujących zasoby przestrzeni lub działających w sieci jednostek terenowych
 • prowadząc własną firmę lub działalność gospodarczą związaną z rozwojem terenów, organizacją przestrzeni, usługami komunalnymi lub nieruchomościami
 • w instytucjach doradczych i pracowniach zajmujących się projektami inwestycyjnymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego
 • w jednostkach gospodarki komunalnej rozwijających transport publiczny lub rozbudowujących i eksploatujących infrastrukturę miejską
 • w administracji samorządowej zajmującej się planowaniem rozwoju, zagospodarowaniem przestrzennym lub budżetami obywatelskimi
 • w „trzecim sektorze” organizacji pozarządowych i tzw. „ruchów miejskich” aktywizujących mieszkańców do większej troski o ich własne środowisko życia i zamieszkania
 • SPECJALNOŚCI

  • Inwestycje i Nieruchomości
  • Transport i Komunikacja
  • Projektowanie Krajobrazu
  • Rozwój terytorialny

  Kandydat na gospodarkę przestrzenną powinien:

  • Posiadać zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów przestrzennych,
  • Odznaczać się nieszablonową wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami technicznymi, a także sprawnym wzrokiem,
  • Niezbędne w tym zawodzie jest bycie osobą twórczą, mającą nie tylko wiele pomysłów, lecz także potrafiącą przekonać innych do tych pomysłów,
  • Interesować się naukami przyrodniczymi, geograficznymi, technicznymi, prawno-ekonomicznymi, czy społecznymi.

  STUDIA I STOPNIA

  W trakcie studiów inżynierskich student zdobędzie wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką przyszłej pracy w zespołach sporządzających dokumenty strategiczne i planistyczne w skali lokalnej oraz regionalnej. Zapozna się z zasadami gospodarowania przestrzenią, zdobędzie wiedzę o dotyczącą rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Nauczy się rozwiązywać problemy związane z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami.

  CZAS TRWANIA

  4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

  Wybrane przedmioty - kierunek Gospodarka PrzestrzennaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

  • Podstawy gospodarki przestrzennej
  • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
  • Prawo administracyjne i prawo cywilne
  • Ekonomika miast i regionów
  • Grafika inżynierska
  • Organizacja i zarządzanie / Marketing w gospodarce
  • Projektowanie urbanistyczne
  • Projektowanie budynków i budowli
  • Podstawy geodezji i kartografii
  • Samorząd terytorialny
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Planowanie układów komunikacyjnych
  • Podstawy kosztorysowania
  • Struktura miasta / Projektowanie regionalne
  • Kształtowanie krajobrazu
  • Urządzanie placów zabaw dla dzieci
  • Architektura w krajobrazie otwartym
  • Wycena nieruchomości / Problematyka środowiskowa w planowaniu przestrzennym

kierunek
Gospodarka przestrzenna

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)

rekrutacja online

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 2.050 zł (3 raty x 730 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 1.850 zł (3 raty x 660 zł)

WARUNKI REKRUTACJIOprogramowanie:

Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna


Zobacz zdjęcia


Gospodarka Przestrzenna - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

Gospodarka Przestrzenna - Aula główna WST - woj Śląskie, Katowice
Aula główna WST

Gospodarka Przestrzenna - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie