Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | MedycznaOgłoszenia o pracę i praktyki

2020-03-23

Stanowisko:
Praktykant - student budownictwa

Opis oferty:
Nazwa pracodawcy:TENSIT sp. z o.o.

Adres, NIP, REGON:Ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, NIP: 631836170, REGON: 361756563

Oferowane stanowisko: Praktykant

Wymagania: Student budownictwa

Opis zadań i obowiązków: Przygotowywanie obmiarów, ofert, pomoc inżynierom i kierownikom na budowach.

Warunki odbywania praktyk : Płatne

Ilość miejsc praktyk: 2

Miejsce odbywania praktyk:Mikołów, budowy w obrębie aglomeracji (Gliwice, Katowice, Tychy)
Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:Kamila Trzcionka, 602-845-774, biuro@tensit.pl
Termin ważności oferty do:czerwiec 2020

 
 
 
 


2020-03-20

Stanowisko:
Kierownik Robót Sanitarnych

Opis oferty:
Nazwa pracodawcy:   Budimex SA

Adres, NIP, REGON:  Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, NIP: 526 10 03 187, Regon: 01 07 32 630

Oferowane stanowisko: Kierownik Robót Sanitarnych

Wymagania: 
wykształcenia wyższego technicznego o profilu inżynieria środowiska, posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót w zakresie instalacji wewnętrznych przy realizacji dużych inwestycji, najchętniej hale, biurowce, budynki przemysłowe, doświadczenia w kosztorysowaniu robót branżowych, umiejętności obsługi MS Project, AutoCAD, mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej komunikatywnym, mobilności na terenie danego województwa.

Opis zadań i obowiązków: 
bezpośredni nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy oraz normy jakości we współpracy z kierownikiem kontraktu, koordynacja robót w zakresie instalacji HVAC, wodnokanalizacyjnych i gazowych oraz sieci zewnętrznych uzbrojenia terenu, analiza i optymalizacja projektów przetargowych, budowlanych i wykonawczych, uzgadnianie projektów z Zamawiającym, przygotowywanie ofert, analiza cenowa, negocjacje z podwykonawcami, opracowywanie kosztorysów branżowych w zakresie instalacji, rozliczanie robót instalacyjnych z zamawiającym i podwykonawcami.

Warunki zatrudnienia:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; Możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji; Bogatą ofertę szkoleniową; Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia; Benefity pozapłacowe (m.in.: rozszerzoną prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, system kafeteryjny MyBenefit, ubezpieczenie na życie).

Miejsce pracy:   woj. śląskie
Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:rekrutacja@budimex.pl
Termin ważności oferty do:30.04.2020
Dodatkowe informacje: Proszę o wysyłanie CV na podany adres e-mail
 
 


2020-03-20

Stanowisko:
Inżynier Budowy

Opis oferty:
Nazwa pracodawcy: Budimex SA

Adres, NIP, REGON: Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, NIP: 526 10 03 187, Regon: 01 07 32 630

Oferowane stanowisko: Inżynier Budowy

Wymagania:
wykształcenia wyższego budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,minimum rocznego doświadczenia w pracy na budowie,
dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, doświadczenie w kosztorysowaniu oraz w przygotowywaniu ofert będzie dodatkowym atutem, pasji oraz prawdziwego zainteresowania branżą.

Opis zadań i obowiązków:  przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót, prowadzenie uzgodnień projektowych, przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, prowadzenie dystrybucji dokumentacji, przygotowanie zapytań ofertowych dla podwykonawców oraz danych do umów z podwykonawcami, sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z zakresem kontraktowym.

Warunki zatrudnienia: Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; Możliwość rozwoju w międzynarodowej organizacji; Bogatą ofertę szkoleniową; Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia;Benefity pozapłacowe (m.in.: rozszerzoną prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport, system kafeteryjny MyBenefit, ubezpieczenie na życie).
 
Miejsce pracy: Rybnik, Czechowice-Dziedzice, Chorzów
Osoba do kontaktu z pracodawcą / nr tel., e-mail:rekrutacja@budimex.pl
Termin ważności oferty do:30.04.2020
Dodatkowe informacje: Proszę o wysyłanie CV na podany adres e-mail
 


Staże i praktyki

Grafika i Media

Budownictwo i Nieruchomości

Architektura i Inżynieria

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie