Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Architektura - studia I i II stopnia

Studia Architektury w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku Architektura należą do jednych z najciekawszych ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Podczas nauki studenci zapoznają się m.in. z zasadami kształtowania przestrzeni, metodami projektowania, technikami artystycznymi, a także przepisami techniczno-budowlanymi i przebiegiem procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej. Dzisiaj architekt jest często deweloperem, menadżerem całego procesu inwestycyjnego, rzeczoznawcą budowlanym, zajmuje się inżynierią miejską, urbanistyką czy architekturą krajobrazu. We wszystkich tych dziedzinach jest miejsce dla ludzi z tytułem inżyniera architekta.

KANDYDAT NA ARCHITEKTURĘ POWINIEN:

 • Posiadać predyspozycje do prac manualnych i wyobraźnię przestrzenną,
 • Interesować się sprawami ludzi i otaczającym go światem oraz życiem bieżącym w jego kształcie przestrzennym,
 • Być osobą twórczą, pomysłową, oraz pewną siebie,
 • Posiadać zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a co za tym idzie – przestrzennych.

STUDIA I STOPNIA

Studia I stopnia przygotowują do twórczej pracy projektowej w charakterze: architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł inżyniera architekta, upoważniający do kontynuacji nauki na studiach II stopnia i rozpoczęcia pracy np. asystenta projektanta, zdobywając niezbędne do dalszego rozwoju doświadczenie zawodowe.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura i UrbanistykaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Teoria i podstawy projektowania architektury
 • Wstęp do projektowania architektonicznego
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Teoria urbanistyki i analiza urbanistyczna
 • Rysunek odręczny
 • Budownictwo ogólne
 • Mieszkalnictwo jednorodzinne
 • Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych
 • Planowanie krajobrazu i terenów zielonych
 • Grafika komputerowa
 • Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 • Użyteczność publiczna
 • Socjologia mieszkalnictwa i miasta
 • Proces inwestycyjny
 • Infrastruktura techniczna miasta
 • Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
 • Detal architektoniczno-urbanistyczny
 • Architektura współczesna
 • Konserwacja i modernizacja zabytków

PROFIL ABSOLWENTA

Profil absolwenta spełnia wysokie wymagania współczesnego rynku pracy, który poszukuje dobrze wykwalifikowanych specjalistów. Współczesny architekt to nie tylko projektant budynków, ale również urbanista budujący osiedla i miasta, specjalista tworzący założenia kompozycyjne i funkcjonalne większych przestrzeni zurbanizowanych oraz opracowania planistyczne całych regionów. Absolwent studiów I stopnia doskonale odnajdzie się w każdej z tych ról dzięki wykształconym w trakcie edukacji podstawowym umiejętnościom niezbędnym w tym zawodzie architekta. Posiada zdolności manualne do wykonania i prezentowania opracowań projektowych, wyczucie w kształtowaniu form i przestrzeni oraz charakteryzuje się dokładnością i konsekwencją w działaniu i projektowaniu.

STUDIA II STOPNIA

Studia uzupełniające magisterskie mają na celu ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej architekta o pełnych kompetencjach i kwalifikacjach. Student rozwijając swoje umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego oraz poszerzając wiedzę w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych, wzbogaca ją dodatkowymi umiejętnościami kreatywnego myślenia i tworzenia.

CZAS TRWANIA

2-letnie studia magisterskie (4 semestry) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Architektura i UrbanistykaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Architektura przestrzeni publicznej
 • Psychologia i percepcja kompozycji
 • Zasady projektowania wnętrz
 • Modernizacja układów urbanistycznych
 • Projektowanie proekologiczne w architekturze
 • Projektowanie modelowe
 • Planowanie regionalne-obszary funkcjonalne
 • Układy komunikacyjne
 • Systemy inteligentne w architekturze
 • Wizualizacja projektów architektoniczno-urbanistycznych
 • Prowadzenie własnej firmy
 • Projektowanie parametryczne
 • Metodyka prac badawczych

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do samodzielnej pracy projektanta w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo-badawczych. Absolwenci mogą koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu samodzielnie projektować i kierować robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej. Absolwenci mogą również starać się o możliwość kontynuacji własnego rozwoju naukowego na uczelniach wyższych lub w innych instytucjach o profilu naukowym.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Biura projektowe i pracownie architektoniczne
 • Organy administracji państwowej
 • Firmy budowlano – architektoniczne
 • Agencje i biura nieruchomości
 • Agencje designerskie
 • Rzeczoznawstwo budowlane

kierunek
Architektura

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)
II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)


tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 3.800 zł (4 raty x 1.000 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 3.650 zł (4 raty x 960 zł)

II stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 4.300 zł (4 raty x 1.120 zł)

II stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 2 lata (4 semestry)
czesne za semestr: 4.100 zł (4 rat x 1.070 zł)

Zobacz zdjęcia


Architektura i Urbanistyka - Wernisaż wystawy architektury - woj Śląskie, Katowice
Wernisaż wystawy architektury

Architektura i Urbanistyka - Pracownia projektowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia projektowa

Architektura i Urbanistyka - Pracownia komputerowa - woj Śląskie, Katowice
Pracownia komputerowa kierunku Architektura

Architektura i Urbanistyka - Wystawa architektury na holu głównym - woj Śląskie, Katowice
Wystawa architektury na holu głównym

Architektura i Urbanistyka - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii , ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie