Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczno-Artystyczna

Gospodarka przestrzenna - studia I stopnia

Studia Gospodarki Przestrzennej w woj. Śląskim, Katowice

OPIS KIERUNKU

Gospodarka przestrzenna to dziedzina, która łączy w sobie wiele nauk z zakresu rozwoju społeczno - gospodarczego oraz ekonomii i środowiska przyrodniczego. Studia pozwalają poznać zasady planowania rozwoju miast, regionów oraz obszarów wiejskich przy wykorzystaniu nowoczesnych Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Gospodarka przestrzenna zawiera w sobie wiele zagadnień, których zrozumienie jest konieczne, by móc w przyszłości zajmować się kształtowaniem przestrzeni w skali lokalnej, regionalnej czy międzynarodowej. Dąży do racjonalnego gospodarowania przestrzenią przez stymulowanie procesów gospodarczych, społecznych i środowiskowych zgodnie z zasadą trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SPECJALNOŚCI

 • Inwestycje i Nieruchomości
 • Transport i Komunikacja
 • Projektowanie Krajobrazu

Kandydat na gospodarkę przestrzenną powinien:

 • Posiadać zdolność do trafnego przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów przestrzennych,
 • Odznaczać się nieszablonowa wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami technicznymi, a także sprawnym wzrokiem,
 • niezbędne w tym zawodzie jest bycie osobą twórczą, mającą nie tylko wiele pomysłów, lecz także potrafiącą innych do tych pomysłów przekonać innych,
 • Interesować się naukami przyrodniczymi, geograficznymi, technicznymi, prawno-ekonomicznymi, czy społecznymi.

STUDIA I STOPNIA

W trakcie studiów inżynierskich student zdobędzie wiedzę i umiejętności związane ze specyfiką przyszłej pracy w zespołach sporządzających dokumenty strategiczne i planistyczne w skali lokalnej oraz regionalnej. Zapozna się z zasadami gospodarowania przestrzenią, zdobędzie wiedzę o dotyczącą rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. Nauczy się rozwiązywać problemy związane z gospodarką i zarządzaniem nieruchomościami.

CZAS TRWANIA

4-letnie studia inżynierskie (8 semestrów) - studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)

Wybrane przedmioty - kierunek Gospodarka PrzestrzennaWYBRANE PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Prawo administracyjne i prawo cywilne
 • Ekonomika miast i regionów
 • Grafika inżynierska
 • Organizacja i zarządzanie / Marketing w gospodarce
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Projektowanie budynków i budowli
 • Podstawy geodezji i kartografii
 • Samorząd terytorialny
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Planowanie układów komunikacyjnych
 • Podstawy kosztorysowania
 • Struktura miasta / Projektowanie regionalne
 • Kształtowanie krajobrazu
 • Urządzanie placów zabaw dla dzieci
 • Architektura w krajobrazie otwartym
 • Wycena nieruchomości / Problematyka środowiskowa w planowaniu przestrzennym

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwenci studiów inżynierskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna przygotowani są do pracy w zawodzie pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Po ukończeniu studiów posiadają interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą rozwoju przestrzennego, społeczno-gospodarczego i środowiskowego oraz dodatkowo wiedzę o charakterze technicznym. Absolwent jest przygotowany do pracy w zespołach opracowujących specjalistyczne analizy, plany i projekty transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania.

PERSPEKTYWY PRACY

 • Pracownie projektowe
 • Jednostki administracji samorządowej i rządowej
 • Agencje rozwoju
 • Agencje nieruchomości
 • Firmy konsultingowe i doradcze
 • Przedsiębiorstwa publiczne

kierunek
Gospodarka przestrzenna

rodzaj studiów
I stopnia (studia inżynierskie)

tryb studiów
I stopnia - studia stacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 2.050 zł (3 raty x 730 zł)

I stopnia - studia niestacjonarne
czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
czesne za semestr: 1.850 zł (3 raty x 660 zł)

Oprogramowanie:

Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna Oprogramowanie na kierunku Gospodarka Przestrzenna


Zobacz zdjęcia


Gospodarka Przestrzenna - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

Gospodarka Przestrzenna - Aula główna WST - woj Śląskie, Katowice
Aula główna WST

Gospodarka Przestrzenna - Praca studenta - woj Śląskie, Katowice
Praca studenta

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 202 50 34, fax. 32 252 28 75, mail:
Wydział Zabrze, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 27 11 327, fax. 32 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie