Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Harmonogram roku akademickiego

RAMOWY HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020
w WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH

dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich, studiów podyplomowych

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020

01.10.2019 r. - g. 11:00 - Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych

wykład inauguracyjny – dr inż. arch. Andrzej Grzybowski, prof. WST

02.10.2019 r. - g. 11:00 - Wydział Nauk Medycznych

wykład inauguracyjny - prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek


Semestr zimowy - okres zajęć dydaktycznych wraz z sesją egzaminacyjną:
03.10.2019 – 23.02.2020 r.

 • 01.10.2019 r. – początek roku akademickiego i rozpoczęcie semestru zimowego
 • 15.12.2019 r. – ostatni dzień zajęć dla kierunku: Mechatronika semestr VII
 • 23.12.2019 r. – 06.01.2020 r. - przerwa świąteczna
 • 07.01.2020 r. – 26.01.2020 r. - zimowa sesja egzaminacyjna dla kierunku: Mechatronika semestr VII
 • 3.02.2020 r. – 23.02.2020 r. - zimowa sesja egzaminacyjna
 • 23.02.2020 – zakończenie semestru zimowego
 • 29.02.2020 r. - ostatni dzień złożenia w dziekanacie kart zaliczeniowo-egzaminacyjnych

Semestr letni -okres zajęć dydaktycznych wraz z sesją egzaminacyjną:
24.02.2020 – 13.09.2020

 • 24.02.2020 r. – rozpoczęcie semestru letniego
 • 09.04.2020 r. – 14.04.2020 r. – przerwa świąteczna
 • 17.05.2020 r. – ostatni dzień zajęć dla semestrów dyplomowych
 • 18.05.2020 r. – początek letniej sesji egzaminacyjnej dla semestrów dyplomowych (z wył. st. podyplom.)
 • 22.06.2020 r. – początek letniej sesji egzaminacyjnej
 • 6.07.2020 r. - 06.09.2020 r. przerwa wakacyjna
 • 13.09.2020 r. - ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
 • 22.09.2020 – ostatni dzień złożenia w dziekanacie kart zaliczeniowo-egzaminacyjnych

30.09.2020 r. – zakończenie roku akademickiego

Terminy złożenia prac dyplomowych – sesja pierwsza

 • kierunek mechatronika – do 14.02.2020 r.
 • kierunek grafika – do 02.06.2020 r.
 • kierunek gospodarka przestrzenna – do 02.06.2020 r.
 • kierunek wzornictwo – do 05.06.2020 r.
 • kierunek budownictwo 2st. – do 09.06.2020 r.
 • kierunek architektura 2st. – do 03.06.2020 r.
 • kierunek architektura wnętrz 2st. – do 04.06.2020 r.
 • kierunek budownictwo 1st. – do 08.06.2020 r
 • kierunek architektura 1st. – do 03.06.2020 r.
 • kierunek architektura wnętrz 1st. – do 04.06.2020 r.
 • studia podyplomowe – termin ustala kierownik studiów podyplomowych (nie później niż 30.06.2020 r.)

Obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe – sesja pierwsza

 • 02.03.2020 – 06.03.2020
 • 22.06.2020 – 12.07.2020

Terminy złożenia prac dyplomowych – sesja druga :

 • kierunek mechatronika – do 09.05.2020 r.
 • kierunek grafika – do 16.10.2020 r.
 • kierunek gospodarka przestrzenna – do 16.10.2020 r.
 • kierunek wzornictwo – do 16.10.2020 r.
 • kierunek budownictwo 2st. – do 15.10.2020 r.
 • kierunek architektura 2st. – do 13.10.2020 r.
 • kierunek architektura wnętrz 2st. – do 14.10.2020 r.
 • kierunek budownictwo 1st. – do 08.10.2020 r.
 • kierunek architektura 1st. – do 06.10.2020 r.
 • kierunek architektura wnętrz 1st. – do 07.10.2020 r.
 • studia podyplomowe – termin ustala kierownik studiów podyplomowych (nie później niż 20.10.2020 r.)

Obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe – sesja druga

 • 25.05.2020 – 29.05.2020
 • 19.10.2020 – 30.10.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31.10.2019,
 • 01.11.2019,
 • 11.11.2019,
 • 01.05.2020,
 • 02.05.2020,
 • 03.05.2020,
 • 30.05.2020,
 • 31.05.2020,
 • 11.06.2020,
 • 12.06.2020.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie