Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Rada Dyscypliny Nauk Medycznych

Zasady działania Rady Dyscypliny Nauk Medycznych określa regulamin, którego projekt został zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu Rady.

Skład Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:

 • Przewodniczący – dr n. med. Beniamin Grabarek
 • Zastępca Przewodniczącego – Zastępca Dyrektora PNT Sławomir Wilk
 • Sekretarz – dr n. med. Nikola Zmarzły

Zadania Rady Dyscypliny Nauk Medycznych:

 • opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej oraz optymalnych warunków jej realizacji.
 • przedstawianie Rektorowi, Senatowi oraz Komisjom ds. Jakości Kształcenia rozwiązań, których celem jest podwyższenie jakości prowadzonych badań wraz z ułatwieniem ich realizacji na Uczelni.
 • realizacja zadań mających związek z ewaluacją jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny.
 • prowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni naukowych w dyscyplinie naukowej (po uzyskaniu niezbędnych kompetencji RDNM).
 • ustalanie wymagań stawianych kandydatom do stopni naukowych.
 • określenie rekomendowanych standardów pracy naukowej dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie oraz monitorowanie osiągnięć naukowych pracowników.
 • opiniowanie zatrudnienia pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i naukowo-technicznych, którzy chcą podjąć pracę niezależnie od formy zatrudnienia na Wydziale Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej.
 • opracowanie minimalnych wymagań dotyczących osiągnięć naukowych w konkursach na stanowiska badawcze i badawczo–dydaktyczne.
 • opiniowanie podziału środków na działalność naukową uzyskanych przez Uczelnię w formie subwencji oraz innych wydatków wspomagających rozwój naukowy w danej dyscyplinie,
 • realizacja niezbędnych działań do uzyskania kategorii naukowej w procesie okresowej oceny parametrycznej.
 • koordynowanie procesu odbierania oświadczeń nauczycieli akademickich o wyborze dyscypliny naukowej, czasie pracy w ramach tej dyscypliny i przypisaniu do liczby „n” oraz nadzór nad sprawozdawczością w tym zakresie.
 • nadzorowanie optymalnego poziomu zatrudnienia pracowników naukowych oraz składanych przez nich oświadczeń pod kątem uzyskania najwyższej kategorii naukowej oraz najwyższego poziomu subwencji.
 • uczestnictwo w procesie oceny nauczycieli akademickich, uwzględniającej ocenę pracy naukowej oraz opracowanie kryteriów oceny pracy naukowej w ramach dyscypliny.
 • tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej w jednostkach badawczo-dydaktycznych, we współpracy z Władzami Uczelni.

regulamin RDNRegulamin RDNM

regulamin RDNUchwała nr 1/2021

regulamin RDNUchwała nr 2/2021

regulamin RDNUchwała nr 3/2021

regulamin RDNUchwała nr 4/2021

regulamin RDNUchwała Nr 5/2021 – unieważniona art. 116 p.s.w.n Dz.U. 2018 poz. 1668

regulamin RDNUchwała nr 6/2021

regulamin RDNUchwała nr 7/2021

regulamin RDNRoboczy algorytm wewnętrzny

Aula Główna - woj. Śląskie - Katowice
Aula Główna


Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi
w Zabrzu


Aula Główna Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii - woj. Śląskie - Zabrze
Aula Główna Wydziału Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi


Park Naukowo-Technologiczny Silesia - woj. Śląskie - Katowice
Park Naukowo-Technologiczny Silesia
w Katowicach


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie