AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO SPRINGER
2022-2024

Program publikowania otwartego Springer umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach hybrydowych wydawnictwa Springer na zasadzie otwartego dostępu (licencja CC BY). Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer, ze środków MEiN.

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation (nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters).

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są objęte licencją krajową Springer oraz założyły konto administracyjne Article Approval Service (AAS) do weryfikacji afiliacji swoich autorów. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu, z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z listą instytucji.

Czasopisma springer objete programem

Prezentacja formularza dla autorow Open Access Systems Solution

Jak korzystać z programu?

1.Należy wybrać z listy czasopism objętych programem Springer Open Choice tytuł czasopisma, w którym można opublikować utwór.

2.Należy wysłać do redakcji danego czasopisma gotowy artykuł.

3.Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji. Otrzymany z wydawnictwa e-mail z linkiem do formularza internetowego MyPublication, służy do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3). W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5), (“Choose your affiliation”) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte w Springerze. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora. Nazwa instytucji może występować w artykule w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej, obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer.

4.Należy kliknąć w „Yes, submit for approval” – informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora AŚ, w celu weryfikacji afiliacji. Informacja o wyniku weryfikacji zostanie przesłana e-mailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową, wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MEiN.

UWAGA! Opisana powyżej procedura nie dotyczy czasopism, które zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism, autor korespondencyjny otrzyma od redakcji specjalne instrukcje postępowania. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji, w celu weryfikacji afiliacji.

Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

Pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature, pod adres oa.verification@springernature.com.W przypadku problemów, prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn@icm.edu.pl.Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Poland Read and Publish agreement.

Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie