Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Samorząd studencki


Samorząd Studencki współtworzą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach a organem sprawczym jest Zarząd Samorządu.

Instytucja ta ma za zadanie reprezentowanie interesów Studentów WST przed władzami Uczelni jak i poza jej murami. Zajmuje się organizacją eventów, konferencji, akcji charytatywnych, czynnie uczestniczy w zjazdach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP).

Samorząd Studencki ma realny wpływ na funkcjonowanie naszej Uczelni poprzez uczestnictwo w spotkaniach Rady Wydziałów oraz Senacie, gdzie poruszana jest tematyka ogólnouczelniana.

Zarząd Akademickiego Związku Sportowego

Prezes
Marta Borówka

Wiceprezes
Przemysław Kądziołka

Wiceprezes
Marek Dziuk

P.O. Prezesa
Kamil Kapuścik

P.O. Wiceprezesa
Weronika Kibitlewska

Każdy Student WST ma możliwość spotkania się z Zarządem Samorządu Studenckiego w sytuacjach gdy ma jakiś pomysł, chciałby przyłączyć się do organizowanych wydarzeń, bądź ma sprawy wymagające pomocy lub wyjaśnienia.Wybory do Zarządu Samorządu Studenckiego

Zasady wyborów:

 • Kandydatury należy zgłaszać do 26 września 2018 roku do godziny 16:00
 • Zgłoszenia w formie pisemnej należy złożyć do biura Samorządu Studenckiego
 • Kandydatami mogą być tylko studenci WST
 • Urna do wyborów będzie zlokalizowana na portiwrni w siedzibie WST
 • Na każdej karcie do głosowania, można oddać tylko jeden głos na jedną osobę, źle wypełniona karta będzie się wiązała z głosem nieważnym
 • Przewodniczącym/cą Samorządu Studenckiego zostanie osoba z największą ilością głosów
 • Pozostali kandydaci zostaną przyjęci na podstawie ilości głosów, aż do zapełnienia pozostałych 4 miejsc w samorządzie

Harmonogram wyborów

 • Zgłaszanie kandydatur - 26 września 2018
 • Wybory właściwe - 28 - 30 września 2018
 • Ogłoszenie wyników - 30 września 2018


 • Nasze wydarzenia


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie