Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Samorząd studencki


Samorząd Studencki współtworzą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach a organem sprawczym jest Zarząd Samorządu.

Instytucja ta ma za zadanie reprezentowanie interesów Studentów WST przed władzami Uczelni jak i poza jej murami. Zajmuje się organizacją eventów, konferencji, akcji charytatywnych, czynnie uczestniczy w zjazdach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP).

Samorząd Studencki ma realny wpływ na funkcjonowanie naszej Uczelni poprzez uczestnictwo w spotkaniach Rady Wydziałów oraz Senacie, gdzie poruszana jest tematyka ogólnouczelniana.



Zarząd Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca
Monika Thorz

Wiceprzewodnicząca
Karolina Nejman

Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Barszcz

Wiceprzewodnicząca
Daria Kotorc

Sekretarz
Maciej Kosatka

kontakt



Kalendarium

Listopad

  • 07. WSTrząsający Quiz Studencki (start: godzina 18:00)
  • 08. Otrzęsiny Studenckie (start: godzina 20:00)

Grudzień

  • 14-16. Studencki KULIG


Nasze wydarzenia


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie