Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Samorząd studencki


Samorząd Studencki współtworzą wszyscy studenci Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach a organem sprawczym jest Zarząd Samorządu.

Instytucja ta ma za zadanie reprezentowanie interesów Studentów WST przed władzami Uczelni jak i poza jej murami. Zajmuje się organizacją eventów, konferencji, akcji charytatywnych, czynnie uczestniczy w zjazdach Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP).

Samorząd Studencki ma realny wpływ na funkcjonowanie naszej Uczelni poprzez uczestnictwo w spotkaniach Rady Wydziałów oraz Senacie, gdzie poruszana jest tematyka ogólnouczelniana.Zarząd Samorządu Studenckiego

Przewodniczący
Marek Dziuk

Wiceprzewodnicząca
Marta Borówka

Wiceprzewodnicząca
Aleksandra Barszcz

Wiceprzewodniczący
Przemysław Kądziołka

Sekretarz
Weronika Kibitlewska

Zarząd Akademickiego Związku Sportowego

Przewodnicząca
Marta Borówka

Wiceprzewodniczący
Przemysław Kądziołka

Wiceprzewodniczący
Marek Dziuk

Wiceprzewodniczący
Kamil Kapuścik

Każdy Student WST ma możliwość spotkania się z Zarządem Samorządu Studenckiego w sytuacjach gdy ma jakiś pomysł, chciałby przyłączyć się do organizowanych wydarzeń, bądź ma sprawy wymagające pomocy lub wyjaśnienia.Nasze wydarzenia


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie