Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

Informacja dla studentów i wykładowców 26.03.2020

Prosimy o zapoznanie się z informacją dostępną tutaj


Grafika i Architektura Wnętrz - zajęcia z mgr Cecylią Furgał 23.03.2020

MGR CECYLIA FURGAŁ W OBECNYM CZASIE PROWADZI ZAJĘCIA
I UTRZYMUJE KONTAKT ZE STUDENTAMI DROGĄ MAILOWĄ I TELEFONICZNĄ.
 
WSZYSTKIE INFORMACJE I TEMATY SĄ WYSYŁANE NA MAILE GRUPOWE NA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTZ I GRAFIKA.
 


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANIA 21.03.2020

Przypominamy, że procedury dotyczące toku studiów (w tym rozpatrywanie podań) zostały wstrzymane. Wyznaczone w podaniach terminy, a także daty zaliczenia semestru w trybie warunkowym zostaną wydłużone / ustalone w zależności od terminu wznowienia zajęć dydaktycznych. 


Zajęcia Malarstwa - 2 Rok Grafiki Niestacjonarni 19.03.2020

Studenci 2 Roku Grafiki - Niestacjonarni,

Proszę namalować obraz na dowolny temat na podobraziu malarskim o wymiarach 30x40 lub 40x50 lub 50x60 cm
Tytuł zadania „Obraz który chciałbym powiesić we własnym pokoju”
Technika wykonania farby akrylowe
 
Fotografię wykonanych obrazów proszę wysłać na adres:  kuskowkamil@wp.pl do 10 kwietnia
 
Proszę też zgłębić wiedzę w zakresie barw podstawowych oraz dopełniających.
https://domynowoczesne.info.pl/kolory-podstawowe-i-pochodne.html
 

prof. dr hab. Kamil Kuskowski


ZAJĘCIA FOTOGRAFIA - GRAFIKA II SEMESTR 18.03.2020

GRAFIKA
Fotografia - I rok – 2 semestr prowadzący prof. Waldemar Jama

Najbliższe zajęcia : Stacjonarne 23.03, 30.03, 6.04
Niestacjonarne 29.03, 26.04

PROGRAM ZDALNYCH TEMATÓW I ĆWICZEŃ

Wykłady / dla stacjonarnych i niestacjonarnych /
Lektura podstawowa - Zb.Tomaszczuk - ŁOWCY OBRAZÓW
Szkice z historii fotografii
Str.119 – 133 Fotografia wyobraźni – rzeczywistość kreowana
Temat obszerny, omawiany już na zajęciach - chodzi
o utrwalenie podziałów i klasyfikacji wg A.Muller-Pohle.
INSCENIZACJE – podmiotu, obiektu, aparatu, obrazu, światła.
W razie dalszej, dłuższej niemożności zajęć – zagadnienia fot. współczesnej
Str. 134 – 179.
Dodatkową lekturą to : Urszula Czartoryska - Przygody plastyczne fotografii.

ĆWICZENIA dla studentów stacjonarnych
JAJKO - elementem życia, jego różna forma
KAMIEŃ - bryła z uwzględnieniem światłocienia
DELTA - trójkąt równoramienny / grecka litera alfabetu /
wyszukaj elementy tej formy w najbliższym otoczeniu
Ewentualne ‘’dokończenie ‘’ tych ćwiczeń na najbliższych zajęciach.
Część pomocniczych elementów ćwiczeń / fot.analogowa -odbitki w ciemni /
wykonam wcześniej w swoim zakresie / odbitki stykowe do dalszego wyboru /
Kontakt - wyjaśnienia , mailowo - poczta.jama@gmail.com
jeśli zachodzi potrzeba

Wykonanie tych tematów i ćwiczeń nie powinno zakłócić dalszego toku zajęć
po kwarantannie.

prof. W. Jama


DYPLOMANCI PROF. NZW DR HAB. A. NAWROCKIEJ 13.03.2020

Pani profesor prosi o przysyłanie plików do korekty dyplomowej na maila.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 13.03.2020

Informujemy, że zgodnie z Roporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 31.05.2020 r.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 12.03.2020

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją wstrzymane zostają procedury dotyczące toku studiów. Wyznaczone w podaniach terminy  zostaną wydłużone w zależności od terminu wznowienia zajęć dydaktycznych. 


Ogłoszenie 18.02.2020

Poszukujemy asystenta dla studiującej w Katowicach osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oferujemy stabilne zatrudnienie w wymiarze ok. 15 godzin tygodniowo. Do zadań asystenta należeć będzie:

  • pomoc w przemieszczaniu się między salami wykładowymi,
  • pomoc w organizacji obowiązków studenta (terminów zajęć, kolokwiów, egzaminów itd.),
  • sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
  • wspieranie w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: 693-693-989


KONSTRUKCJE BETONOWE Sem. 4 I 12.02.2020

KONSTRUKCJE BETONOWE Sem. 4 INFORMACJE OD DR HAB. INŻ. EDWARDA MAŁKA
         Studenci semestru 4 studiów stacjonarnych i niestacjonarnych BUDOWNICTWA proszeni są o niezwłoczne zaopatrzenie się w następujące materiały niezbędne do ćwiczeń projektowych i wykładów z przedmiotu konstrukcje betonowe :
1) Norma PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.       Obliczenia statyczne i projektowanie.
2) Norma PN-EN 1992-1-1:2008 –Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z`` betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
3) Edward Małek – ,,Obliczanie prętowych elementów żelbetowych w stanach granicznych”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2008.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie