Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

GRAFIKA 28.07.2020

Zaliczenie praktyk studenckich na kierunku GRAFIKA będzie możliwe od 14 września 2020. Wymagane skany dokumentów zapisane w formacie PDF należy przesłać na adres: tomasz.jedrzejko@wst.com.pl


ARCHITEKTURA – ROK 1 – PROGRAMY PLENERU RYSUNKOWEGO 24.07.2020

Przypominamy, że opłatę za plener rysunkowy w kwocie 150 zł należy uiścić do 17.08.2020 (poniedziałek). Wpłaty dokonać należy na indywidulane konto - tytuł wpłaty: plener rysunkowy.


ARCHITEKTURA - PRAKTYKI ZAWODOWE 21.07.2020


          Mimo zawieszenia zajęć na uczelni, studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zgodnie z obowiązującym programem studiów.
          Zgodnie z zarządzeniem rektora realizacja praktyk zawodowych  wymaganych programem kształcenia w roku akademickim 2019/2020 zostaje przedłużona do 30.09.2021r. http://www.wst.com.pl/files/aktualnosci/zarzadzenie_243.pdf
 
          Studenci, którzy będą odbywać praktykę w czasie trwania pandemii, postępują zgodnie z instrukcją dostępną na stronie uczelni http://www.wst.com.pl/strefa/praktyki.
          Do czasu ponownego otwarcia uczelni, wypełnione i podpisane druki porozumienia należy zeskanować i wysłać opiekunowi praktyk w celu ich akceptacji na adres: sniedziela@o2.pl, w tytule wpisując:
Nazwa praktyki zgodna z programem kształcenia_rok studiów/grupa_ Imię i nazwisko
Po akceptacji, studenci odbywają praktykę.
          Podpisanie porozumień oraz zaliczenie praktyki odbędzie się po otwarciu uczelni lub w wyznaczonym terminie ogłoszonym na stronie uczelni.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW SEMESTRÓW DYPLOMOWYCH 20.07.2020

 
Termin składania prac dyplomowych, które otrzymały zgodę na złożenie pracy dyplomowej we wrześniu został ustalony na 10.09. 2020 (czwartek) w godz. 13.00-16.00. Planowany termin obron : 14.09 - 18.09.2020 r.
Niezłożenie pracy w w/w terminie skutkuje przesunięciem obrony na sesję październikową i obowiązkiem uiszczenia opłaty wakacyjnej.
Nr albumów osób, które dostały zgodę na złożenie i obronę pracy dyplomowej we wrześniu:
Grafika - 9077, 8471, 8541, 8477, 8476, 8465, 8536, 8417, 8466
Wzornictwo - 9225, 9205, 9214, 9206, 9209, 9207, 9224
Architektura I stopień - 8873, 8874, 8875
Architektura wnętrz II stopień - 10633, 10635, 10637, 10638, 10650, 10651, 9669
Architektura wnętrz I stopień - 9801, 9629, 9630, 9641, 9996, 9663, 9665, 9922, 9658, 9662, 9624
 
 


ARCHITEKTURA – ROK 1 – PROGRAMY PLENERU RYSUNKOWEGO 13.07.2020

plik do pobrania dla zaocznych
plik do pobrania dla dziennych


ARCHITEKTURA, ARCHITEKTURA WNĘTRZ, GRAFIKA - ROK 1 09.07.2020

Terminy egzaminów warunkowych z przedmiotów:
·       Historia sztuki
·       Problemy sztuki współczesnej
 
studia stacjonarne:  3 WRZESIEŃ- CZWARTEK
8.00
·       Grafika rok I, sem II (poprawka 1 semestru)
·       Architektura wnętrz rok I sem II (poprawka 1 semestru)

 
Studia niestacjonarne: 6 WRZESIEŃ- NIEDZIELA
8.00
·       Grafika rok I sem II (poprawka 1 semestru)
·       Architektura wnętrz rok I sem II (poprawka 1 semestru)

 
 


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 15.06.2020

W zakładce sesja zamieszczone zostały informacje dotyczące zaliczania przedmiotów w okresie do 15.07.2020, a także spotkań oraz organizacji zajęć we wrześniu. Informacje te będą sukcesywnie uzupełniane. Prosimy o ich kontrolowanie.  Przypominamy też, że wykładowcy mogą również udostępniać bezpośrednio Państwu informacje dotyczące zaliczania przedmiotów.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA - PUNKT XERO 28.05.2020

INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA - PUNKT XERO
Punkt xero dla studentów będzie uruchomiony od 1 czerwca 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00. W ramach funkcjonowania zastosowane zostaną środków ostrożności, zgodne z Zarządzeniami Rektora oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Po wejściu na teren Uczelni należy przestrzegać ustalonych procedur oraz stosować się do poleceń pracowników. 
 


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA - BIBLIOTEKA 27.05.2020

Biblioteka dla studentów będzie uruchomiona po 1 czerwca 2020 r. we wtorki i soboty (09.00-15.00). W ramach funkcjonowania zastosowane zostaną środków ostrożności, zgodne z Zarządzeniami Rektora oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Po wejściu na teren Uczelni należy przestrzegać ustalonych procedur oraz stosować się do poleceń pracowników. 
Wprowadzone zostają następujące ograniczenia:
- korzystanie z Biblioteki obejmuje tylko wypożyczenia i zwrotu
- wypożyczenia książek tylko na podstawie wcześniejszego zamówienia on-line (logując się do katalogu lub zgłaszając zamówienie drogą mailową),
- zwroty książek będą podlegać tygodniowej kwarantannie,
- nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru.
Wszystkie osoby zgłaszające się do Biblioteki są zobowiązane do przestrzegania poleceń bezpośrednio pracowników Biblioteki, a także pozostałych pracowników Uczelni. Procedury bezpieczeństwa  są zamieszczone pod informacją dla semestrów dyplomowych z dnia 18.05.2020 r. Należy zapoznać się z nimi przed przyjściem na Uczelnię.
 


INFORMACJA - LEGITYMACJE STUDENCKIE 21.05.2020

Przedstawiamy poniżej informację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. legitymacji studenckich oraz funkcjonowania Uczelni.

"Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich."


INFORMACJA DLA STUDENTÓW SEMESTRÓW NIEDYPLOMOWYCH (z wyłączeniem kierunków lekarskiego i pielęgniarstwo) 18.05.2020

Informujemy, że w czerwcu uczelnia będzie uruchomiona tylko dla studentów semestrów dyplomowych. Dla pozostałych roczników do 30.06. zajęcia nadal odbywają się zdalnie.
Zaliczenia / egzaminy będą odbywać się w formie zdalnej w terminie wyznaczonym przez wykładowcę lub w formie stacjonarnej w  terminach wrześniowych. Decyzja o dacie i formie przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu należy do prowadzącego przedmiot.  Bezpośrednie konsultacje z wykładowcami również będą możliwe dopiero we wrześniu. Zamknięcie roku akademickiego 2019/2020 przewidziane jest do 30.10.2020 r.
Równocześnie przypominamy, że obsługa studentów nadal prowadzona jest w trybie zdalnym. Preferowany kontakt drogą telefoniczną (telefony komórkowe podane na stronie internetowej) lub drogą mailową.
Na początku czerwca zaczniemy umieszczać szczegółowe informacje.
Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwo otrzymają informacje bezpośrednio od p. Moniki i p. Kasi.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie