Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

Procedury bezpieczeństwa dotyczące przebywania na Uczelni i spotkań z wykładowcami w okresie od 01 do 30 września,  składania prac dyplomowych oraz przebiegu obrony. 28.05.2020

plik do pobrania


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA - PUNKT XERO 28.05.2020

INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA - PUNKT XERO
Punkt xero dla studentów będzie uruchomiony od 1 czerwca 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00. W ramach funkcjonowania zastosowane zostaną środków ostrożności, zgodne z Zarządzeniami Rektora oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Po wejściu na teren Uczelni należy przestrzegać ustalonych procedur oraz stosować się do poleceń pracowników. 
 


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA - BIBLIOTEKA 27.05.2020

Biblioteka dla studentów będzie uruchomiona po 1 czerwca 2020 r. we wtorki i soboty (09.00-15.00). W ramach funkcjonowania zastosowane zostaną środków ostrożności, zgodne z Zarządzeniami Rektora oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Po wejściu na teren Uczelni należy przestrzegać ustalonych procedur oraz stosować się do poleceń pracowników. 
Wprowadzone zostają następujące ograniczenia:
- korzystanie z Biblioteki obejmuje tylko wypożyczenia i zwrotu
- wypożyczenia książek tylko na podstawie wcześniejszego zamówienia on-line (logując się do katalogu lub zgłaszając zamówienie drogą mailową),
- zwroty książek będą podlegać tygodniowej kwarantannie,
- nie ma możliwości wolnego dostępu do księgozbioru.
Wszystkie osoby zgłaszające się do Biblioteki są zobowiązane do przestrzegania poleceń bezpośrednio pracowników Biblioteki, a także pozostałych pracowników Uczelni. Procedury bezpieczeństwa  są zamieszczone pod informacją dla semestrów dyplomowych z dnia 18.05.2020 r. Należy zapoznać się z nimi przed przyjściem na Uczelnię.
 


MECHATRONIKA - SKŁADANIE PRAC 26.05.2020

Prace dyplomowe należy składać w dniu 15.06.2020 w godzinach 10.00-14.00. Opłatę dyplomową należy uiścić minimum trzy dni przed wskazanym terminem oraz należy mieć z sobą potwierdzenie wpłaty. Karty obiegowe zostaną uzupełnione przez pracowników administracji - prosimy mieć z sobą wydruk. Procedury bezpieczeństwa  są zamieszczone pod informacją dla semstrów dyplomowych z dnia 18.05.2020 r. Należy zapoznać się z nimi przed przyjściem na Uczelnię.


INFORMACJA - LEGITYMACJE STUDENCKIE 21.05.2020

Przedstawiamy poniżej informację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. legitymacji studenckich oraz funkcjonowania Uczelni.

"Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Wyjaśniamy równocześnie, że po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. (zmieni się zakres tego ograniczenia) – a w związku z tym legitymacje pozostaną ważne.

Informacje w tym zakresie zostały przekazane do Ministra Infrastruktury, a także Wojewodów i Marszałków Województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich."


MECHATRONIKA - SKŁADANIE PRAC 19.05.2020

Informujemy, że w związku z przypadającym w dniu 12.06.2020 r. tzw. długim weekendem oraz zaplanowanym w harmonogramie roku akademickiego dniem wolnym składanie prac dyplomowych zostaje przesunięte na dzień 15.06.2020. Godziny oraz procedury zostaną podane do 25.05.2020 r.


INFORMACJA DLA SEMESTRÓW DYPLOMOWYCH 18.05.2020

Zgodnie z ustaleniami z kierownikami katedr przedstawiamy terminarzem konsultacji/spotkań z wykładowcami. Do dnia 25.05. zamieszczony zostanie szczegółowy wykaz sal oraz obowiązujące procedury bezpieczeństwa. Terminarz może ulec zmianie – prosimy o bieżące monitorowanie. Równocześnie przypominamy, że obsługa studentów nadal prowadzona jest w trybie zdalnym. Preferowany kontakt drogą telefoniczną (telefony komórkowe podane na stronie internetowej) lub drogą mailową.

TERMINARZ SPOTKAŃ
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


INFORMACJA DLA STUDENTÓW SEMESTRÓW NIEDYPLOMOWYCH (z wyłączeniem kierunków lekarskiego i pielęgniarstwo) 18.05.2020

Informujemy, że w czerwcu uczelnia będzie uruchomiona tylko dla studentów semestrów dyplomowych. Dla pozostałych roczników do 30.06. zajęcia nadal odbywają się zdalnie.
Zaliczenia / egzaminy będą odbywać się w formie zdalnej w terminie wyznaczonym przez wykładowcę lub w formie stacjonarnej w  terminach wrześniowych. Decyzja o dacie i formie przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu należy do prowadzącego przedmiot.  Bezpośrednie konsultacje z wykładowcami również będą możliwe dopiero we wrześniu. Zamknięcie roku akademickiego 2019/2020 przewidziane jest do 30.10.2020 r.
Równocześnie przypominamy, że obsługa studentów nadal prowadzona jest w trybie zdalnym. Preferowany kontakt drogą telefoniczną (telefony komórkowe podane na stronie internetowej) lub drogą mailową.
Na początku czerwca zaczniemy umieszczać szczegółowe informacje.
Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwo otrzymają informacje bezpośrednio od p. Moniki i p. Kasi.


Grafika - 2 semestr - Fotografia - prof. W. Jama 28.04.2020

pliki do pobrania: 
STACJONARNI
NIESTACJONARNI


Erasmus+ 17.04.2020

Erasmus+ - wyjazdy studentów - rekrutacja ruszyła


Malarstwo, Grafika 2 rok - niestacjonarne 15.04.2020

Ćwiczenie numer 2 - Malarstwo
 
Inscenizowana redefinicja obrazu wielkich mistrzów - Na podstawie wybranych dwóch obrazów wielkich mistrzów proszę zainscenizować w warunkach domowych odtworzenie tych obrazów i uwiecznienie ich na fotografii.
 
W ćwiczeniu należy wykazać się kreacją, oryginalnością oraz dbałością o każdy szczegół. Ważne jest zachowanie proporcji oryginału. W załączeniu przykłady. Czas realizacji do 10 maja 2020 
 
w załącznikach przykłady realizacji:
https://we.tl/t-SpBvX3sx2Z
 
Pozdrawiam, 
prof. dr hab. Kamil Kuskowski


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 13.03.2020

Informujemy, że zgodnie z Roporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego legitymacje studenckie zachowują ważność do dnia 31.05.2020 r.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie