Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

Informujemy, że w związku z rządowym przedłużeniem obostrzeń zajęcia do dnia 18.04.2021 r. odbywają się w formie zdalnej z wyłączeniem:

  • budownictwo - studia magisterskie - semestr 02 - studia niestacjonarne - 10.04, 18.04 - zajęcia odbywają się na Uczelni
  • wzornictwo - studia pierwszego stopnia - semestry 02,04,06,08 - studia niestacjonarne - 10-11.04,17-18.04 - zajęcia odbywają się na Uczelni
  • grafika - studia jednolite magisterskie - semestr 02,04 - studia niestacjonarne - 17-18.04 - zajęcia odbywają się na Uczelni

Zajęcia dla powyższych kierunków będą prowadzone w reżimie sanitarnym i zachowaniem procedur bezpieczeństwa.INFORMATYKA, MECHATRONIKA - SEMESTR 07

Prace dyplomowe będą przyjmowane w dniu 10.04.2021 (sobota) w godz.8.00-13.00. Prace dyplomowe muszą być zgodne z wytycznymi określonymi w uchwale Senatu dot.procesu dyplomowania, dostępnej w zakładce proces dyplomowania. Z uwagi na reżim sanitarny opłatę dyplomową prosimy uiścić na indywidualne konto, a składając pracę przedstawić potwierdzenie wpłatyARCHITEKTURA stacjonarna i niestacjonarna sem. 02 09.04.2021

Zajęcia z Teorii urbanistyki i analizy urbanistycznej z Panią dr inż. arch. J. Gorgoń zostają odwołane z powodu choroby do 17.04.2021r


GRAFIKA STACJONARNA sem. 06 09.04.2021

Zajęcia dnia 14.04.2021 r. z Grafiki Warsztatowej (druk płaski) z  prof. nzw. dr hab. T. Frodyma/ mgr K. Gawrońskim zostają odwołane.
O nowym terminie poinformuje Państwa  prowadzący zajęcia.


Grafika sem. 02 i sem. 06 oraz Architektura Wnętrz sem 02 ( Stacjonarne) 07.04.2021

Zajęcia z dnia 08.04.2021 r. z Pąnią mgr Eweliną Wylężek zostają przeniesione na 20.05.2021.r
 


BUDOWNICTWO - SEM. 02 - MGR 06.04.2021

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami w planie zajęć.


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 19.03.2021


Przypominamy, że informacji dotyczących przebiegu studiów udziela Dziekanat. 

Wszystkie maile oraz zapytania prosimy kierować na adres mailowe opiekunów.

UWAGA! Dziekanat pomaga oraz udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w weekendy tylko sytuacje awaryjne. 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 19.03.2021

Przypominamy, że informacji na temat działania oraz obsługi platformy e-learningowej EduPortalu udziela Dział IT. 

Wszystkie maile oraz zapytania prosimy kierować na adres: it@wst.pl

UWAGA! Dział pomaga od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w weekendy tylko sytuacje awaryjne. 
 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH 16.03.2021

Studenci, którzy otrzymali zgodę na wpis warunkowy na semestr kolejny obowiązuje następujący termin zaliczenia przedmiotu/przedmiotów obętych wpisem warunkowym : do 15.05.2021 r.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 01.02.2021


Informujemy, że legitymacje studenckie są ważne "w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni" oraz 60 dni po jego zakończeniu.


Zajęcia z Projektowania uniwersalnego dla studentów I st. - 5 sem. - Architektury, Architektury wnętrz, Wzornictwa, Informatyki oraz II st. - 3 sem. - Architektury wnętrz 20.01.2021

Serdecznie zapraszamy studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do udziału w obowiązkowych zajęciach "Projektowanie uniwersalne (moduł I)".
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć "Projektowanie uniwersalne" (moduł I) wskazano poniżej:
Architektura I st., st. stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Barbara Uherek-Bardecka, czwartki - 04.02 (8:50 -10:30), 11.02 (8:50 - 11.20), 18.02 (8:50 - 11:20), 25.02 (8:50 -11:20)
Architektura I st., st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Barbara Uherek-Bardecka, piątki - 18:00 (22.01 (18:00 - 19:40), 29.01 (18:00 - 20:30), 05.02 (18:00 - 20:30), 12.02 (18:00 - 20:30 )
Architektura wnętrz, I st. stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Agnieszka Ziębik, czwartki - 28.01 (9:40 -11:20), 11.02 (9:40 -12:10), 18.02 (9:40 - 12:10), 25.02 (9:40 - 12:10)
Architektura wnętrz, I st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Agnieszka Ziębik, 23.01 (18:50 - 20:30), 13.02 (15:30-18:00), 14.02.(15:30-18:00), 20.02 (13.00-15:30)
Architektura wnętrz, II st. niestacjonarne, sem. 3, Prowadząca:  Ziębik, 06.02 (18:00 - 19:40), 07.02 (18:00 - 20:30), 13.02 (18:00 - 20:30), 14.02 (18:00 - 20:30)
Wzornictwo, I st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca:  Agnieszka Ziębik, 30.01 (12:10 - 13:50), 31.01 (12:10 - 14:35), 07.02 (15.30-18:00), 20.02 (15:30-18:00)
Informatyka, I stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Magda Tunkel, piątki (29.01 (10:30 -12:10) , 05.02 (10:30 -13:00), 12.02 (10:30 - 13:00), 19.02 (10:30 - 13:00)
Informatyka, I niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Magda Tunkel, piątki - 29.01 (18:00 - 19:40), 05.02 (18:00 - 20:30), 12.02 (18:00 - 20:30), 19.02 (18:00 - 20:30)
Powyższe zmiany uwzględniono w planach zajęć. Zajęcia zostaną również uruchomione w przyszłym semestrze dla studentów Budownictwa I (5 sem.) i II st. (3 sem.).  
Zajęcia realizowane będą w ramach w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projektowanie uniwersalne oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uwzględnia ono potrzeby zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i osób starszych, osób z dziećmi, osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem itp. 
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Co zyskuję dzięki udziałowi w zajęciach?
Zaświadczenie o udziale w cyklu zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego składającego się z dwóch (dla uczestników zajęć na studiach I st.) lub trzech modułów (dla uczestników zajęć na studiach II st.).
Możliwość udziału w profesjonalnych zajęciach przygotowanych przez kadrę przeszkoloną w tematyce projektowania uniwersalnego, z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości (np. symulatorów ograniczeń sprawności w technologii wirtualnej rzeczywistości czy symulatorów rzeczywistych).
Wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, związane z projektowaniem/świadczeniem usług w sposób zorientowany na użytkownika (np. architekta, informatyka, projektanta itp.).  Zwiększa to szansę na atrakcyjną pracę i wyróżnienie w tłumie kandydatów.
Możliwość udziału w szkoleniu w ramach programu studiów. Ceny rynkowe za udział w podobnym kursie wynoszą od 2500,00 zł do 3500,00 zł.
Jak prowadzone będą zajęcia?
Zajęcia realizowane będą w ramach Programu kształcenia studentów z zakresu projektowania uniwersalnego, który obejmuje łącznie 2 lub 3 moduły o zróżnicowanym stopniu specjalizacji. Cele poszczególnych modułów to:
Moduł I – wprowadzenie w temat szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie różnorodnych potrzeby społecznych użytkowników,
Moduł II – zdobycie praktycznych umiejętności wdrażania zasad projektowania w pracy zawodowej,
Moduł III – pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy na temat projektowania włączającego, służącego wyrównywaniu szans osób ze szczególnymi potrzebami.
Moduł I i II realizowany jest na studiach I stopnia. Studenci studiów II stopnia będą uczestniczyć we wszystkich trzech modułach.
 
Uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji uczestnika projektu, która obejmuje:
deklarację udziału w projekcie,
formularz rekrutacyjny,
oświadczenie uczestnika projektu,
regulamin uczestnictwa w projekcie,
umowę uczestnictwa w projekcie.
Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci (zakładka: Ogłoszenie naboru dla studentów do udziału w projekcie "Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie").
Bardzo prosimy o przesłanie podpisanej dokumentacji w formie skanu/zdjęć na adres mailowy: projekty.rekrutacja@wst.pl przed rozpoczęciem zajęć i przekazanie jej w formie oryginału na uczelni (p. A013) przy najbliższej okazji. Ma to bardzo istotne znaczenie dla Uczelni i realizacji projektu, stąd zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie kompletu dokumentów. 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Zespołem projektu pod numerem telefonu tel. 510 057 999 lub mailowo na adres: oliwia.piecuch@wst.com.pl


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie