Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

Absolwenci 25.01.2021

Absolwentów którzy obronili się w drugim terminie  , w związku z procedurami bezpieczeństwa w czasie trwania pandemii ,zapraszamy na umawianie się telefoniczne po odbiór dyplomów   
od poniedziałku do piątku w  godz. 8.00-15.00
pod numerami Tel.:
Budownictwo / Gospodarka przestrzenna : 663 799 998 
Mechatronika, Grafika,  Architektura (I stopień): 665 119 300
Architektura wnętrz (I i II stopień), Architektura (II stopień), Wzornictwo: 661 339 200


Mechatronika sem. 05 22.01.2021

Zajęcia z dr Andrzejem Dyszkiewiczem
(24.01.21-niedziela) (przetworniki elektromechaniczne W)(8.00-10.25)
(24.01.21-niedziela) (technologie układów mechatronicznych S)(10.30-12.55)
(24.01.21-niedziela) (technologie układów mechatronicznych S)(13.00-15.25)

zaległe zajęcia, które nie odbyły się w niedzielę (10.01.21), bedą
(25.01.21 - poniedziałek) (technologie układów mechatronicznych-W)(8.00-10.25)
(25.01.21 - poniedziałek) (technologie układów mechatronicznych-S)(8.00-10.25)


Zajęcia z Projektowania uniwersalnego dla studentów I st. - 5 sem. - Architektury, Architektury wnętrz, Wzornictwa, Informatyki oraz II st. - 3 sem. - Architektury wnętrz 20.01.2021

Serdecznie zapraszamy studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach do udziału w obowiązkowych zajęciach "Projektowanie uniwersalne (moduł I)".
Planowane terminy rozpoczęcia zajęć "Projektowanie uniwersalne" (moduł I) wskazano poniżej:
Architektura I st., st. stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Barbara Uherek-Bardecka, czwartki - 04.02 (8:50 -10:30), 11.02 (8:50 - 11.20), 18.02 (8:50 - 11:20), 25.02 (8:50 -11:20)
Architektura I st., st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Barbara Uherek-Bardecka, piątki - 18:00 (22.01 (18:00 - 19:40), 29.01 (18:00 - 20:30), 05.02 (18:00 - 20:30), 12.02 (18:00 - 20:30 )
Architektura wnętrz, I st. stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Agnieszka Ziębik, czwartki - 28.01 (9:40 -11:20), 11.02 (9:40 -12:10), 18.02 (9:40 - 12:10), 25.02 (9:40 - 12:10)
Architektura wnętrz, I st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Agnieszka Ziębik, 23.01 (18:50 - 20:30), 13.02 (15:30-18:00), 14.02.(15:30-18:00), 20.02 (13.00-15:30)
Architektura wnętrz, II st. niestacjonarne, sem. 3, Prowadząca:  Ziębik, 06.02 (18:00 - 19:40), 07.02 (18:00 - 20:30), 13.02 (18:00 - 20:30), 14.02 (18:00 - 20:30)
Wzornictwo, I st. niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca:  Agnieszka Ziębik, 30.01 (12:10 - 13:50), 31.01 (12:10 - 14:35), 07.02 (15.30-18:00), 20.02 (15:30-18:00)
Informatyka, I stacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Magda Tunkel, piątki (29.01 (10:30 -12:10) , 05.02 (10:30 -13:00), 12.02 (10:30 - 13:00), 19.02 (10:30 - 13:00)
Informatyka, I niestacjonarne, sem. 5, Prowadząca: Magda Tunkel, piątki - 29.01 (18:00 - 19:40), 05.02 (18:00 - 20:30), 12.02 (18:00 - 20:30), 19.02 (18:00 - 20:30)
Powyższe zmiany uwzględniono w planach zajęć. Zajęcia zostaną również uruchomione w przyszłym semestrze dla studentów Budownictwa I (5 sem.) i II st. (3 sem.).  
Zajęcia realizowane będą w ramach w ramach projektu pn. „Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i Rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projektowanie uniwersalne oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uwzględnia ono potrzeby zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i osób starszych, osób z dziećmi, osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem itp. 
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego, co ma odpowiadać obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
Co zyskuję dzięki udziałowi w zajęciach?
Zaświadczenie o udziale w cyklu zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego składającego się z dwóch (dla uczestników zajęć na studiach I st.) lub trzech modułów (dla uczestników zajęć na studiach II st.).
Możliwość udziału w profesjonalnych zajęciach przygotowanych przez kadrę przeszkoloną w tematyce projektowania uniwersalnego, z wykorzystaniem narzędzi wirtualnej rzeczywistości (np. symulatorów ograniczeń sprawności w technologii wirtualnej rzeczywistości czy symulatorów rzeczywistych).
Wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej, związane z projektowaniem/świadczeniem usług w sposób zorientowany na użytkownika (np. architekta, informatyka, projektanta itp.).  Zwiększa to szansę na atrakcyjną pracę i wyróżnienie w tłumie kandydatów.
Możliwość udziału w szkoleniu w ramach programu studiów. Ceny rynkowe za udział w podobnym kursie wynoszą od 2500,00 zł do 3500,00 zł.
Jak prowadzone będą zajęcia?
Zajęcia realizowane będą w ramach Programu kształcenia studentów z zakresu projektowania uniwersalnego, który obejmuje łącznie 2 lub 3 moduły o zróżnicowanym stopniu specjalizacji. Cele poszczególnych modułów to:
Moduł I – wprowadzenie w temat szeroko rozumianej dostępności i uświadomienie różnorodnych potrzeby społecznych użytkowników,
Moduł II – zdobycie praktycznych umiejętności wdrażania zasad projektowania w pracy zawodowej,
Moduł III – pogłębienie interdyscyplinarnej wiedzy na temat projektowania włączającego, służącego wyrównywaniu szans osób ze szczególnymi potrzebami.
Moduł I i II realizowany jest na studiach I stopnia. Studenci studiów II stopnia będą uczestniczyć we wszystkich trzech modułach.
 
Uczestnicy zajęć zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentacji uczestnika projektu, która obejmuje:
deklarację udziału w projekcie,
formularz rekrutacyjny,
oświadczenie uczestnika projektu,
regulamin uczestnictwa w projekcie,
umowę uczestnictwa w projekcie.
Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: http://www.wst.com.pl/projekty_unijne/klucz_dostepnosci (zakładka: Ogłoszenie naboru dla studentów do udziału w projekcie "Klucz do dostępności - Uniwersalne projektowanie").
Bardzo prosimy o przesłanie podpisanej dokumentacji w formie skanu/zdjęć na adres mailowy: projekty.rekrutacja@wst.pl przed rozpoczęciem zajęć i przekazanie jej w formie oryginału na uczelni (p. A013) przy najbliższej okazji. Ma to bardzo istotne znaczenie dla Uczelni i realizacji projektu, stąd zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie kompletu dokumentów. 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Zespołem projektu pod numerem telefonu tel. 510 057 999 lub mailowo na adres: oliwia.piecuch@wst.com.pl


GRAFIKA NIESTACJONARNA sem. 01 19.01.2021

Zajęcia z prof. W. Jama 24.01.2021r godz. 18.00-21.15 oraz 31.01.2021 godz. 8.00-10.25, 10.30-12.55  odbędą się na Uczelni WST.


GRAFIKA STACJONARNA sem. 01 19.01.2021

Zajęcia  z Podstaw Grafiki z mgr Karolem Gawrońskim 21.01.2021 r. godz. 9.00-12.55 odbędą się na Uczelni-sala 006.


Grafika Stacjonarna sem. 05 zajęcia na Uczelni 14.01.2021

Zajęcia z dr Jakubem Zdejszy ( sitodruk) z dnia 18.01.2021 oraz 25.01.2021 odbędą się na uczeli WST.


BEZPŁATNY E-LEARNING ORAZ CERTYFIKAT JĘZYKOWY Z ANGIELSKIEGO 14.01.2021

Szanowni Państwo,
Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Kurnicki sp. k., we współpracy z naszą Uczelnią, prowadzi na terenie Śląska projekt unijny, w ramach którego osoby mieszkające i/lub uczące się i/lub pracujące na Śląsku mogą:

  • bezpłatnie otrzymać dostęp do platformy e-learningowej lerni.us
  • bezpłatnie przystąpić do międzynarodowego certyfikatu LanguageCertLTE A1-C2 z języka angielskiego.

​Więcej inforamcji tutaj


Budownictwo II stopnia 13.01.2021

 Przedmiot - Technologia betonów  nowej generacji lab. zostają odwołane , zostaną zrealizowane w sem 02


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 12.01.2021

Informujemy, że zgodnie z opinią Ministerstwa legitymacje studenckie są ważne "w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni" oraz 60 dni po jego zakończeniu.
 


ARCHITEKTURA - STUDIA MAGISTERSKIE - SEM.01 11.01.2021

Prosimy zapoznać się ze zmianą w planie zajęć w dniu 07.02.2021 r.


TERMINY EGZAMINÓW mgr EWELINA WYLĘŻEK-DOBROŃ 07.01.2021

EWELINA WYLĘŻEK-DOBROŃ
TERMIN EGZAMINÓW- sesja zimowa, rok akademicki 2020/2021
Egzaminy stacjonarnie na terenie WST
- HISTORIA SZTUKI
- PROBLEMY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

I termin 
08.02.2020
poniedziałek

8.00  Architektura Wnętrz rok I sem I- stacjonarne
9.00  Grafika rok I sem II- stacjonarne
10.00 Architektura rok I sem I- stacjonarne

14.02.2020
Niedziela

8.00  Architektura Wnętrz rok I sem I- niestacjonarne
9.00  Architektura rok I sem I- niestacjonarne
10.00 Grafika rok I sem I- niestacjonarne

Architektura wnetrz studia magisterskie, rok II sem IV- niestacjonarne

Egzamin pisemny w formie przesyłanych prac zaliczeniowych ze sztuki.  Egzamin w formie testowej w maju ( jak w ubiegłych latach)


II termin

25.02.2020
czwartek
8.00  Architektura Wnętrz rok I sem I- stacjonarne
9.00  Grafika rok I sem I- stacjonarne
10.00 Architektura rok I sem I- stacjonarne


28.02.2020
Niedziela
8.00  Architektura Wnętrz rok I sem I- niestacjonarne
9.00  Architektura rok I sem I- niestacjonarne
10.00 Grafika rok I sem I- niestacjonarne
 


GRAFIKA NIESTACJONARNA SEM. 05 04.01.2021

Zajęcia ( Komunikacja wizualna) z dnia 09.01.2021 r. z prof. M. Sabalczykiem zostają przeniesione na 23.01.2021 r.


GRAFIKA STACJONARNA I NIESTACJONARNA SEM 01-prowadzący zajęcia prof. W. Jama 23.12.2020

Na prośbę Pana prof. W. Jamy przekazujemy informacje:

Projekt plakatu-bilboardu.  Wykonać lub opisać / w postaci tekstu-hasła, 
czy obrazu fotogr. /  - co chciałbym światu / społeczeństwu/  powiedzieć,
przekazać................
Termin  - 20 styczeń 2021 r


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 07.10.2020

Od 01.10.2020 spotykamy się ponownie w murach Uczelni. Bardzo się cieszymy, że ponownie możemy Was zobaczyć, ale najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo. Dlatego prosimy, abyście do dziekanatów i rektoratu przychodzili tylko i wyłącznie w sprawach, których nie da się załatwić w sposób zdalny.
W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego studenci będą obsługiwani w dziekanatach/rektoracie tylko po wcześniejszym telefonicznym/e-mail ustaleniu daty i godziny oraz celu wizyty.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie