Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

Wzornictwo - niestacjonarne - sem. 01 20.10.2018

Zmienił się plan na dzień 21.10.2018 (niedziela) - proszę sprawdzić.


ARCHITEKTURA SEM.05, ST. NIESTACJONARNE 19.10.2018

W dniu 20.10.2018 (sobota) zostają odwołane zajęcia z przemiotu Ekologia miasta z dr inż. arch. Justyną Gorgoń


STUDENCI SEM.01, STUDIA STACJONARNE - BUDOWNICTWO, ARCHITEKTURA, INFORMATYKA 19.10.2018

UWAGA STUDENCI!
W dniu 19.10.2018 (piątek) SZKOLENIE BHP ZOSTAJE ODWOŁANE


GRAFIKA, BUDOWNICTWO, INFORMATYKA - ST. STACJONARNE 17.10.2018

W dniu 19.10.2018 r. (piątek) zostają odwołane zajęcia z j. angielskiego z mgr Małgorzatą Małoszyc.


Przedłużony termin składania wniosków 16.10.2018

Uprzejmie informujemy, że termin składania wniosków stypendialnych został przedłużony do dnia 31.10.2018 r. Wszelkich informacji udzielają Pełnomocnicy Rektora  ds. stypendiów. Zapraszamy do kontaktu.


DR INŻ. ANDRZEJ  WIECZOREK  16.10.2018


Dr inż. Andrzej  Wieczorek jest dosępny dla studentów 6 sem. Budownictwa,  w niedzielę 21 października w godz. 14-16.00.
 


budownictwo sem 03, Gospodarka Przestrzenna sem 03 08.10.2018

Studenci kierunku budownictwo sem 03  oraz Gospodarki  Przestrzennej sem. 03 na zajęcia z Panem mgr  Zygmuntem Czarniawskim  proszeni są w zaopatrzenie się  w bristol formatu A 3, 2 ekierki 30°i 45°, linijka 30 cm, 2 ołówki 2H i 3H, gumkę, cyrkiel


Aleksandra Mierzejowska 02.10.2018

Pani Aleksandra Mierejowska jest dostępna na uczelni dnia:  6.10.2018
w godz.
7.25 do 8.25 Gospodarka Przestrzenna sem 4
8.25 do 9.25 Budownictwo mgr sem 2
9.25 do 10.25 Budownictwo inż. sem 2


PROF. KAZIMIERZ KŁOSEK 25.09.2018

Prof. Kazimierz Kłosek zaprasza studentów na wpisy 29.09.2018 godz 11.00


INFORMACJA DLA DYPLOMANTÓW 20.09.2018

Informujemy, że elektroniczna wersja treści pracy na płycie CD ma stanowić plik scalony tj. strona tytułowa, skany podpisanych oświadczeń wraz z trescią pracy dyplomowej (bez plansz) stanowią jeden dokument pdf. Plansze wgrywamy osobno. Jest wymóg konieczny, gdyż Państwa prace są przekazywane do ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych.


Budownictwo 11.09.2018

Dyplomanci Pana prof. Kazimierza Kłoska są pilnie proszeni o kontakt z dziekanatem.


pODRĘCZNIKI 10.09.2018

Studenci semestru 5 budownictwa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku ak. 18/19 proszeni są o niezwłoczne zaopatrzenie się w następującey podręcznik:
 
,,Edward Małek.: Stropy żelbetowe płytowo-belkowe. Część I. Wybrane konstrukcje, Wydawnictwo WST w Katowicach, Katowice 2017”
 
Książka ta, która będzie niezbędną pomocą do wykładów i ćwiczeń projektowych z konstrukcji betonowych, jest do nabycia w kasie kwestury WST w Katowicach.
 
Dr hab. inż. Edward Małek


PRAKTYKI 14.08.2018


PRAKTYKI  DR INŻ. ANDRZEJ MOKROSZ            ZALICZENIA  15.09.18    g 8.00-12.00


UWAGA WAŻNA INFORMACJA 08.06.2018


W związku z wdrożeniem procedur dot. ochrony danych osobowych  podczas obsługi studenta
niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości lub legitymacji studenckiej.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie