Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualności

Architektura IV semestr, Architektura Wnętrz VI semestr ostatni termin zaliczenia u mgr inż Lukosek 19.10.2020

Architektura IV semestr, Architektura Wnętrz VI semestr ostatni termin zaliczenia u mgr inż Lukosek proszeni są o kontakt na adres mailowy z wykładowcą, termin 24.10.2020 godzina 9.00


ARCHITEKTURA - NIESTACJONARNE - SEM. 05 16.10.2020

 Zajęcia z przedmiotu „Projektowanie budynków wielofunkcyjnych” w dniu 17.10.2020 r. z dr inż. arch. Kingą Palus rozpoczną się o godz. 8.50.


Architektura rok III semestr 05 16.10.2020

Zajęcia z przedmiotu „Projektowanie budynków wielofunkcyjnych” w dniu 17.10.2020 r. z dr inż. arch. Kingą Palus rozpoczną się o godz. 8.50.


Platforma edukacyjna - eduportal 09.10.2020

Studenci, którzy mają problem z zalogowaniem się na platformę edukacyjną proszeni są o pilny kontakt mailowy na it@wst.com.pl


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 08.10.2020


W związku z faktem, że zajęcia dydaktyczne w bieżącym semestrze będą odbywać się częściowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz ze względu,  iż część wykładowców w dalszym ciągu odrabia zajęcia z zeszłego semestru i organizuje egzaminy a wielu studentów nadal nie ma  zamkniętego semestru letniego 2019/2020,   informujemy, że  zajęcia dydaktyczne dla studentów niestacjonarnych (z wyłączeniem roku pierwszego) w roku akademickim 2020/2021  rozpoczną się 17 października.


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 07.10.2020

Od 01.10.2020 spotykamy się ponownie w murach Uczelni. Bardzo się cieszymy, że ponownie możemy Was zobaczyć, ale najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo. Dlatego prosimy, abyście do dziekanatów i rektoratu przychodzili tylko i wyłącznie w sprawach, których nie da się załatwić w sposób zdalny.
W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego studenci będą obsługiwani w dziekanatach/rektoracie tylko po wcześniejszym telefonicznym/e-mail ustaleniu daty i godziny oraz celu wizyty.


ARCHITEKTURA - PRAKTYKI ZAWODOWE 01.10.2020

Zaliczanie praktyk (poza rysunkową) odbywa się poprzez platformę edukacyjną WST. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu.
Wszyscy studenci proszeni są o wykonanie zadań przypisanych do przedmiotu Praktyka (…).
Dotyczy to również studentów, którzy rozpoczęli procedurę poprzez e-mail.


OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH - SESJA DRUGA 01.10.2020

Szanowni Dyplomanci,
Z uwagi na obowiązujące procedury, prace organizacyjne, a także w trosce o Wasze i Nasze zdrowie przesuwamy niektóre terminy składania prac dyplomowych. Prace dyplomowe będą przyjmowane w wyznaczonym na holu głównym stanowisku w godzinach od 13.00 do 16.00 w następujących dniach:
kierunek grafika – 16.10.2020 r.
kierunek gospodarka przestrzenna – 16.10.2020 r.
kierunek wzornictwo – 16.10.2020 r.
kierunek budownictwo 2st. – 15.10.2020 r.
kierunek architektura 2st. – 13.10.2020 r.
kierunek architektura wnętrz 2st. – 14.10.2020 r.
kierunek budownictwo 1st. – 15.10.2020 r.
kierunek architektura 1st. – 13.10.2020 r.
kierunek architektura wnętrz 1st. –  14.10.2020 r.
Przypominamy, że praca musi spełniać warunki określone w uchwale Senatu dotyczącej zasad dyplomowania (uchwała dostępna w zakladce proces dyplomowania). 
Planowany termin obron : 19.10.2020 – 30.10.2020. Terminarz będzie uzupełaniany na bieżąco, dlatego prosimy o jego regularne kontrolowanie.


Zarządzenie Rektora nr 256/WST/2020 29.09.2020

W sprawie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 oraz spraw organizacyjnych 

ZARZĄDZENIE REKTORA nr 256


budownictwo sem 05 28.09.2020

,,Studenci semestru 5 budownictwa studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku ak. 20/21 proszeni są o niezwłoczne zaopatrzenie się w następującey podręcznik:
 
,,Edward Małek.: Stropy żelbetowe płytowo-belkowe. Część I. Wybrane konstrukcje, Wydawnictwo WST w Katowicach, Katowice 2017”
 
Książka ta, która będzie niezbędną pomocą do wykładów i ćwiczeń projektowych z konstrukcji betonowych, jest do nabycia w kasie kwestury WST w Katowicach.
 
Dr hab. inż. Edward Małek,,
 


ARCHITEKTURA NIESTACJONARNA SEM 04 18.09.2020

MGR INŻ JAN lUKOSEK ZAPRASZA STUDENTÓ NA ZALICZENIE W DNIU 19.09.2020 GODZ 11.00


OBSŁUGA DZIEKANATÓW/KWESTURY/DZIAŁU STYPENDIALNEGO/BON-u 17.09.2020

TRYB PRACY DZIEKANATU/KWESTURY/DZIAŁU STYPENDIALNEGO I BON-u
(wyciąg z Zarządzenia Rektora nr 254/WST/2020 z dnia 14.09.2020 r.)
1. Dziekanaty obu Wydziałów oraz Kwestura, a także Dział Stypendialny i BON pracują w formie pół zdalnej.
2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest kontakt osobisty z pracownikami dziekanatów i kwestury, po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny. Pełnomocnik Rektora ds. stypendiów i osób niepełnosprawnych pełni dyżury we wtorki, czwartki i w soboty w godzinach 11.00 – 13.00 w okresie od 21/09 do 31/10 ( na okres składania wniosków stypendialnych).
4. Do kontaktu z dziekanatem każda grupa dziekańska zobowiązana jest do wyznaczenia osoby kontaktowej (starosty) i przekazania danych kontaktowych do Samorządu Studenckiego w terminie do 20 października 2020 r.


ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMÓW STUDIÓW Z ZASTOSOWANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 15.09.2020

Zarządzenie Rektora nr 255/WST/2020


Zarządzenie Rektora w sprawie określenia procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach od 01.10.2020 r. 15.09.2020

Zarządzenie Rektora nr 254/WST/2020


Plener Architektura Wnętrz 08.09.2020

 Termin pleneru w Panewnikach ( Ligota )  : 21.09.2020 . godz. 10.00 przed Bazyliką spotkanie . Pierwszy dzień Katowice Ligota , następne dni prawdopodobnie Pszczyna ( taki jest plan )  .
Plener trwa 7 dni . W ostatnim dniu ocena zaliczeniowa pleneru i semestru .
Pozdrawiam A. Pociecha


Informacje dla studentów 04.09.2020

Szanowni Państwo,
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną nastąpiły zmiany w sposobie składania podań, kart zaliczeniowych i indeksów. Od dnia 5 września 2020r. podania, karty zaliczeniowe oraz indeksy należy umieścić w odpowiedniej skrzynce podawczej. Indeksy oraz karty zaliczeniowe składają osoby, które nie złożyły ich terminowo w semestrze zimowym.  Skrzynki podawcze zostały umieszczone w holu głównym uczelni - budynek B - parter.


Praktyki budownictwo mgr sem. 2 31.08.2020

Zaliczenia praktyk odbędą się w terminach egzaminów podanych w zakładce sesja ( 20. 09 i 27. 09). Podstawą zaliczenia jest dostarczenie potwierdzonych przez pracodawcę wymaganych dokumentów.oraz potwierdzonego sprawozdania z praktyki z podziałem na 4 tygodnie (zalecane potwierdzenie przez osobę z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń).

 


INFORMACJA OGÓLNOUCZELNIANA 15.06.2020

W zakładce sesja zamieszczone zostały informacje dotyczące zaliczania przedmiotów w okresie do 15.07.2020, a także spotkań oraz organizacji zajęć we wrześniu. Informacje te będą sukcesywnie uzupełniane. Prosimy o ich kontrolowanie.  Przypominamy też, że wykładowcy mogą również udostępniać bezpośrednio Państwu informacje dotyczące zaliczania przedmiotów.


INFORMACJA DLA STUDENTÓW SEMESTRÓW NIEDYPLOMOWYCH (z wyłączeniem kierunków lekarskiego i pielęgniarstwo) 18.05.2020

Informujemy, że w czerwcu uczelnia będzie uruchomiona tylko dla studentów semestrów dyplomowych. Dla pozostałych roczników do 30.06. zajęcia nadal odbywają się zdalnie.
Zaliczenia / egzaminy będą odbywać się w formie zdalnej w terminie wyznaczonym przez wykładowcę lub w formie stacjonarnej w  terminach wrześniowych. Decyzja o dacie i formie przeprowadzenie zaliczenia/egzaminu należy do prowadzącego przedmiot.  Bezpośrednie konsultacje z wykładowcami również będą możliwe dopiero we wrześniu. Zamknięcie roku akademickiego 2019/2020 przewidziane jest do 30.10.2020 r.
Równocześnie przypominamy, że obsługa studentów nadal prowadzona jest w trybie zdalnym. Preferowany kontakt drogą telefoniczną (telefony komórkowe podane na stronie internetowej) lub drogą mailową.
Na początku czerwca zaczniemy umieszczać szczegółowe informacje.
Studenci kierunku lekarskiego oraz pielęgniarstwo otrzymają informacje bezpośrednio od p. Moniki i p. Kasi.


© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie