Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Praktyki

Praktyki studenckie dla studentów rozpoczynających studia po 01.10.2015

Instrukcje dla studentówInstrukcje postępowania

Praktyki studenckiePraktyki studenckie

Praktyki studenckieProgram praktyk

Opiekunowie praktykOpiekunowie praktyk

ANKIETY

AnkietyAnkieta dot. oceny praktyk studenckich


W związku z działaniami związanymi z Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych informujemy, że praktyki zawodowe podlegają kontroli ze strony Uczelni.
Osobami uprawnionymi do kontroli praktyk zawodowych ze strony Uczelni są pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich oraz kierownicy Katedry, zgodnie z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów:

Studia I stopnia


Opiekun/Kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

dr inż. arch. Jakub Świerzawski/
dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak
Architektura jakub.swierzawski@wst.com.pl
dr inż. arch. Teresa Biernot Architektura Wnętrz teresa.biernot@wst.com.pl
dr inż. Andrzej Mokrosz Budownictwo andrzej.mokrosz@wst.com.pl
kontakt osobisty:
wtorek 11:00 - 12:00
sobota 11:00 - 13:00
mgr inż. arch. Sylwia Pawlikowska-Musiewicz Gospodarka przestrzenna sylwia.musiewicz@wst.com.pl
dr Tomasz Jędrzejko/
dr Artur Masternak
Grafika tomasz.jedrzejko@wst.com.pl
dr inż. Lucjan Kozielski Mechatronika lucjan.kozielski@wst.com.pl

Studia II stopnia


Opiekun/kierownik kierunku

Kierunek

E-mail

dr inż. arch. Kinga Palus/
dr inż. arch. Cezary Wawrzyniak
Architektura kinga.palus@wst.com.pl
dr inż. arch. Justyna Juroszek/
dr inż arch. Teresa Biernot
Architektura wnętrz justyna.jaroszek@wst.com.pl
mgr inż. Przemysław Smalec Budownictwo przemyslaw.smalec@wst.com.pl
© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie