Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Aktualne promocje

Bądź szybszy, zyskaj więcej!Bądź szybszy, zyskaj więcej! - PIELĘGNIARSTWO

Czas trwania 24.07.2018 – do wyczerpania miejsc

W związku z uruchomieniem nowego kierunku Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk Medycznych, przygotowaliśmy specjalną ofertę "Bądź szybszy, zyskaj więcej! - PIELĘGNIARSTWO"

Dla pierwszych 10 osób, które zapiszą się na studia Pielęgniarstwo opłata semestralna wynosić będzie 500 zł za pierwszy semestr a opłata wpisowa tylko 1 zł.


Regulamin promocji:

 • Promocja „Bądź szybszy, zyskaj więcej! - PIELĘGNIARSTWO” skierowana jest do pierwszych 10 kandydatów zapisujących się na kierunek Pielęgniarstwo rozpoczynający się w roku akademickim 2018/2019.
 • W okresie promocji wysokość opłaty semestralnej na pierwszym semestrze wynosi 500 zł na studiach stacjonarnych.
 • W czasie trwania promocji opłata wpisowa na kierunku Pielęgniarstwo wynosić będzie 1zł.
 • Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat, który zapisze się na studia w terminie od 24.07.2018 r. i jako jeden z pierwszych 10 osób złoży wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w punkcie rekrutacyjnym i dokona wpłaty wpisowej.
 • Promocja skierowania jest do osób rekrutujących się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały już status studenta WST.
 • Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie.
 • Promocja nie łączy się z innymi promocjami tylko w okresie trwania pierwszego semestru.
 • Promocja ograniczona limitem miejsc i dotyczy pierwszych 10 osób zapisujących się na kierunek Pielęgniarstwo w terminie od dnia ogłoszenia promocji.

Korzystnie na StartKorzystnie na Start

REGULAMIN PROMOCJI „KORZYSTNIE NA START”

Czas trwania 14.04.2018 – 15.05.2018 r.

 • Promocja „KORZYSTNIE NA START” dotyczy tych osób, które ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów (licencjackich, inżynierskich bądź jednolitych magisterskich) i obejmuje skorzystanie z promocji do 900 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym).
 • a. w okresie promocji opłata wpisowa wynosi 1 zł na każdym kierunku studiów.

  b. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 201 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.

  c. objęta promocją obniżka czesnego wynosi 401 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.

 • W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1b i 1c dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.
 • Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie objętym okresem promocji, czyli 14.04.2018 – 15.05.2018 r.
 • Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa maturalnego i zamierzają studiować w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty rekrutacyjne, za wyjątkiem świadectwa dojrzałości dołączając oświadczenie o zobowiązaniu dostarczenia brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.
 • Promocja „KORZYSTNIE NA START” obejmuje osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które posiadały już status studenta WST.
 • W przypadku rezygnacji ze studiów w I semestrze studiów, uczestnik traci przyznany w promocji rabat na opłatę czesnego.
 • Promocja „KORZYSTNIE NA START” nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach (oprócz promocji „SZKOŁA PARTNERSKA”).
 • Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.

Szkoła PartnerskaSzkoła Partnerska

REGULAMIN PROMOCJI „SZKOŁA PARTNERSKA"

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznania uczniom Szkół Partnerskich następujące bonifikaty:

a. opłatę wpisową w wysokości 1,00 zł (na podstawie legitymacji szkolnej lub świadectwa)

b. obniżoną opłatę czesnego o 200,00 zł w pierwszym semestrze dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka

c. obniżoną opłatę czesnego o 300,00zł w pierwszym semestrze dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo, grafika.

W ramach współpracy Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach przyznaje nauczycielom następującą bonifikatę:

a. rabat w wysokości 20% na studia podyplomowe skierowane do kadry nauczycielskiej.

Warunkiem uzyskania zniżki SZKOŁA PARTNERSKA jest poinformowanie o tym fakcie pracowników działu kwestura podczas wpłacania opłaty wpisowej za studia i okazaniem legitymacji szkolnej lub świadectwa z pieczątką szkoły.

Lista szkół partnerskich dostępna jest w dziale Kwestura.

W przypadku płatności czesnego w ratach zniżki o których mowa dotyczą ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.

Zniżki w ramach promocji Szkoła Partnerska łączą się z innymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

promocja na ostatni dwonekNA OSTATNI DZWONEK

REGULAMIN PROMOCJI „NA OSTATNI DZWONEK” W WYŻSZEJ SZKOLE TECHNICZNEJ W KATOWICACH NA WYDZIALE ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH

1. Promocja „NA OSTATNI DZWONEK” skierowana jest do kandydatów zapisujących się na studia na rok akademicki 2018/2019) i obejmuje skorzystanie z promocji do 800 zł (w opłacie wpisowej oraz opłacie czesnego w semestrze pierwszym).

 • Kierunki: architektura, architektura wnętrz. Podstawowa opłata rekrutacyjna, która wynosi 500 zł w okresie promocji „NA OSTATNI DZWONEK”, będzie wynosiła 1 zł.
 • Kierunki: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, wzornictwo, grafika oraz informatyka. Podstawowa opłata rekrutacyjna, która wynosi 150 zł w okresie promocji „NA OSTATNI DZWONEK”, będzie wynosiła 1 zł.
 • Objęta promocją obniżka czesnego wynosi 101 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechatronika, informatyka.
 • Objęta promocją obniżka czesnego wynosi 301 zł w semestrze pierwszym dla kierunków: architektura, architektura wnętrz, grafika, wzornictwo.
 • W przypadku regulowania czesnego w ratach, promocja o której mowa w pkt 1c i 1d dotyczy ostatniej raty w pierwszym semestrze studiów.

2. Do skorzystania z promocji ma prawo kandydat na studia, który zapisze się na studia i złoży wymagane dokumenty w terminie 05.09.2018 – 20.09.2018 roku.

3. Promocja skierowana jest również do tegorocznych maturzystów, którzy nie otrzymali jeszcze świadectwa maturalnego a chcą zapisać się na studia w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Osoby te zobowiązane są złożyć wszystkie dokumenty za wyjątkiem świadectwa dojrzałości wraz z oświadczeniem o dostarczeniu brakującego dokumentu w wyznaczonym terminie.

4. Promocja „NA OSTATNI DZWONEK” obejmuje osoby rekrutujące się na pierwszy rok studiów: pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach i nie dotyczy osób, które miały już status studenta WST.

5. Decyzją Władz Uczelni termin promocji może ulec zmianie, zostać wydłużony lub przedterminowo zakończony.

6. Promocja nie dotyczy studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych oraz nie łączy się z pozostałymi promocjami Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Zniżka rodzinna dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców.Zniżka Rodzinna

Studentom WST w Katowicach przyznawana jest zniżka w opłatach czesnego w wysokości 20% dla rodzeństwa, małżeństw, dzieci i rodziców studiujących jednocześnie w WST w Katowicach.

Zniżka przyznawana jest na okres jednego semestru na podstawie złożonego podania do Kanclerza przed rozpoczęciem semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Drugi Kierunek i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

Promocja dla osób studiujących w Wyższej Szkole Technicznej jako drugiej uczelniDrugi Kierunek na innej uczelni

Promocja dotyczy osób studiujących na WST jako drugiej uczelni. Zniżka zostanie przyznana studentowi który przed podjęciem nauki w WST w Katowicach rozpoczął i jest studentem innej uczelni. Wysokość zniżki wynosi 20% na opłaty czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości).

Podstawą przyznania zniżki jest przedstawienie zaświadczenia z drugiej uczelni o posiadanym statusie studenta na semestrze objętym zniżką. Zaświadczenie takie przedstawia się w Kwesturze przed rozpoczęciem każdego semestru.

Powyższa promocja nie łączy się z Promocją Zniżka Rodzinna i Studiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach.

Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Technicznej w KatowicachAbsolwent WST w Katowicach

Absolwenci WST w Katowicach studiów I stopnia, którzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach II stopnia w WST w Katowicach opłacą 1 zł wpisowego .

Promocja dla osób studiujących dwa kierunki w Wyższej Szkole Technicznej w KatowicachStudiuję Dwa Kierunki w WST w Katowicach

Zniżka przyznawana jest studentom WST studiującym dwa kierunki w WST w Katowicach w wysokości 20% na opłatę czesnego (opłata wakacyjna w pełnej wysokości). W czasie jednoczesnego studiowania dwóch kierunków zniżka obowiązuje na obu kierunkach. W przypadku absolwentów zniżka przysługuje w wypadku podjęcia studiów na kierunku innym niż zakończone studia (nie dotyczy kontynuacji na II stopniu studiów).

UWAGA!!!

Kanclerz WST w Katowicach we współpracy z Działem Rozwoju i Promocji może podjąć decyzję o zorganizowaniu promocji nie zamieszczonej powyżej.

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 60 72 440, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie