Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studenci Niepełnosprawni


Bezpłatna aktywna rehabilitacja – stacjonarnie i ONLINE

Fundacja Avalon niezmiennie prowadzi bezpłatną rehabilitację dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu „Aktywność kluczem do niezależności”. W zajęciach można wziąć udział online – co ma szczególne znaczenie w związku z pandemią COVID-19 – lub stacjonarnie. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby od 16 rż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej lub neurologicznej, stopień umiarkowany lub znaczny.

Terapia w ramach realizowanego przez Fundację Avalon projektu „Aktywność kluczem do niezależności” jest kompleksowa, dostępna online i bezpłatna. W projekcie oferowane są zajęcia indywidualne, takie jak: aktywna rehabilitacja, trening w wirtualnej rzeczywistości, zajęcia z psychologiem czy logopedą. Dodatkowo organizowane są zajęcia grupowe: crosstrening, nordic walking, zumba, samoobrona, techniki relaksacyjne, trening „samodzielni w terenie”, czy trening „samodzielni na co dzień”. Wszystkie zajęcia są dostosowane przez specjalistów Avalon Active, tak by przynosiły jak najlepsze efekty dla pacjentów, którzy zdecydują się na uczestnictwo online.

GDZIE?

Rehabilitacja ONLINE odbywa się poprzez aplikację Zoom. Dołączenie do zajęć nie jest trudne – wystarczy kliknąć w link otrzymany w mailu. Jest również możliwość realizacji projektu w formie hybrydowej (stacjonarnie + online) – zajęcia stacjonarne są prowadzone w siedzibie Fundacji Avalon (Domaniewska 50A, Mokotów, Warszawa).

ZGŁOŚ SIĘ!

Umów się na bezpłatną konsultację (online) z fizjoterapeutą, w czasie której specjalista dopasuje pakiet zajęć odpowiedni do twoich potrzeb i możliwości.

Na adres fundacja@fundacjaavalon.pl wyślij maila zawierającego:

  • nr telefonu do kontaktu
  • skan (/czytelne zdjęcie) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (przednia i tylna strona)
  • posiadaną dokumentację medyczną dot. schorzenia oraz diagnostykę obrazową (np. RTG, MR, tomografia). Dokumentacja jest potrzebna do kwalifikacji Beneficjenta do Projektu oraz wyznaczenia celu rehabilitacji.

Po otrzymaniu dokumentów, skontaktujemy się, aby umówić termin konsultacji.

Więcej informacji w Recepcji Fundacji Avalon pod numerami telefonów: 22 34 99 771, 796 324 328, 531 786 660.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Avalon Active


Projekt „Nastaw się na pracę”

W programie mogą wziąć udział osoby, które:

  • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, łódzkiego lub śląskiego,
  • są bezrobotne i nie biorą udziału w innym projekcie tego typu finansowanym przez PFRON.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie doradcy zawodowego. Wezmą udział w cyklu szkoleń, na którym będą poruszane tematy takie jak autoprezentacja, zarządzanie czasem i wiele innych.

Dla najlepszych uczestników przewidujemy udział w płatnych stażach, a także możliwość zatrudnienia za pośrednictwem naszej fundacji w pierwszej kolejności.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 728 442 860 oraz mailowo kamila.zarkowska@reaxum.eu.

Ogłoszenie

Poszukujemy asystenta dla studiującej w Katowicach osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Oferujemy stabilne zatrudnienie w wymiarze ok. 15 godzin tygodniowo. Do zadań asystenta należeć będzie:

  • pomoc w przemieszczaniu się między salami wykładowymi,
  • pomoc w organizacji obowiązków studenta (terminów zajęć, kolokwiów, egzaminów itd.),
  • sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych,
  • wspieranie w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w dziekanatach oraz innych jednostkach organizacyjnych uczelni, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: 693-693-989


Informacja

Informujemy, że zgodnie z art.94 ust.4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz.572, z późn. zm.) Uczelnia otrzymała dotację na zadania związane ze stwarzaniem studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Uczelnia może pokrywać m.in. koszty nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest niższa od kwoty 3.500 zł, oraz koszt zakupu wartości niematerialnych i prawnych, niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość jest niższa od wspomnianej kwoty. Należy podkreślić, iż zgodnie z przeznaczeniem dotacji (tj. dla uczelni), nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych o wartości początkowej niższej, niż 3.500 zł, może dotyczyć wyłącznie środków trwałych pozostających majątkiem uczelni i nieprzeznaczonych na konkretny użytek jednej osoby, tj. możliwych do dalszego wykorzystania przez kolejne osoby o analogicznej niepełnosprawności.

Ewentualne potrzeby, sugestie lub problemy jakie napotykacie Państwo podczas okresu studiowania proszę zgłaszać na adres mailowy:

zarzadzenie_nr_127Zarządzenie Rektora nr 127/WST/2014 z dnia 07.11.2014 r. w sprawie warunków udostępniania sprzętu dla niepełnosprawnych studentów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

zarzadzenie_nr_132Zarządzenie Rektora nr 132/WST/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie określenia warunków uwzględniania potrzeb osób niepełnosprawnych w toku realizacji procesu dydaktycznego

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie