Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Stypendia

INFORMACJA DZIAŁU STYPENDIÓW Z DNIA 19.06.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że po otrzymaniu informacji w sprawie wysokości dotacji na rok kalendarzowy 2020 Rektor podjął decyzję o wypłacie podwójnej transzy stypendium za miesiąc czerwiec dla wszystkich stypendystów.

Informujemy również, że nadal przyjmujemy wnioski o zapomogę. Wnioski można składać przez cały rok akademicki, również przez okres wakacyjny, w sposób zdalny poprzez mail: stypendia@wst.com.pl Informacji telefonicznie udziela Pełnomocnik Rektora ds. stypendium pod nr telefonu 693-693-989

INFORMACJA DLA STUDENTÓW Z DNIA 29.04.2020 R.

Informujemy, że rusza kolejny nabór na wnioski o zapomogę specjalną. Wnioski można składać do dnia 15 maja 2020 r. na zasadach przedstawionych w poprzednich informacjach. Kontakt telefoniczny: 693-693-989, e-mail: stypendia@wst.com.plINFORMACJA DLA STYPENDYSTÓW Z DNIA 29.04.2020 R.

Informujemy również, że stypendia za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. są wypłacane w niezmienionej kwocie, gdyż do chwili obecnej nie otrzymaliśmy informacji o wysokości dotacji na obecny rok. W związku z powyższym ewentualna zmiana kwoty stypendium będzie uwzględniona w ostatniej, czerwcowej transzy stypendium.Informacja dla studentów

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz utratą dochodów studentów oraz członków rodziny informujemy, że studenci mogą starać się o zapomogę z tego tytułu, a także, na dotychczasowych zasadach wnioskować o stypendium socjalne.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej uczelni: www.wst.com.pl/strefa/stypendia

Wnioski należy składać elektronicznie na adres: stypendia@wst.com.pl natomiast oryginały należy dostarczyć do Działu stypendialnego po uruchomieniu zwykłego trybu pracy Uczelni. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem: 693-693-989

Wniosek o zapomogę należy udokumentować, podobnie jak stypendium socjalne, potwierdzoną utrata dochodu przez studenta lub członka rodziny. Wnioski o zapomogę przyjmowane są do 15 kwietnia, wnioski o stypendia socjalne, jak dotychczas, zgodnie z regulaminem stypendialnym.INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI STYPENDIALNYCH z dnia 18.11.2019r.

Uprzejmie informujemy, że decyzje będą wydawane od 27 listopada 2019r. Studenci wydziału lekarskiego decyzje odbierają w dziekanacie w Zabrzu.

Informacja o składaniu wniosków z dnia 16.10.2019r.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne został przedłużony do 31.10.2019r. 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STYPENDIÓW BĘDZIE DOSTĘPNY DLA PAŃSTWA RÓWNIEŻ W SOBOTY W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

 • 28 września od 11.00 do 14.00
 • 5 października od 8.30 do 14.30
 • 12 października od 8.30 do 14.30
 • 19 października od 8.30 do 14.30

Dział Stypendiów, pokój A009


Informacja o składaniu wniosków z dnia 30.07.2019r.

 • Wnioski o stypendia można składać w terminie od 16.09.2019r. do 20.10.2019r. w Kwesturze.
 • Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają wszyscy studenci WST niezależnie od systemu studiów.
 • Pytania w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów:
 • O stypendia można się również ubiegać w Urzędach Miast w swoim mieście oraz w Urzędach Pracy.
 • Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń określa Regulamin pomocy materialnej dla studentów. ...pobierz

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 08.07.2019 r.

Uwaga!

Wnioski o przyznanie stypendium oraz nowy regulamin świadczeń dla studentów na rok akademicki 2019/2020 dostępny będzie na stronie internetowej od 1 września 2019 roku.

Wnioski będzie można składać w terminie od 16 września do 20 października 2019 r.


INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 25.06.2019 r.

W związku z otrzymaniem decyzji o wysokości dotacji na fundusz pomocy materialnej dla studentów na rok 2019 Rektor WST w Katowicach wydał zarządzenie o wypłacie ostatniej transzy stypendium za miesiąc czerwiec w podwójnej wysokości.

Wypłata nastąpi najpóźniej do końca miesiąca czerwca 2019 r.

Dotyczy stypendium rektora, stypendium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.


Formy pomocy materialnej

 • stypendium socjalne
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium Rektora (za wyniki w nauce)
 • stypendium Rektora (za wyniki w sporcie)
 • stypendium ministra dla studentów i wybitnych młodych naukowców
 • zapomogi

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA

STYPENDIUM REKTORA:

Studenci, którzy starają się o stypendium Rektora za wyniki w nauce muszą posiadać wszystkie zaliczenia i egzaminy w pierwszych terminach (dopuszczalana jest jedna ocena niedostateczna). Średnia obliczana jest przez pracownika Dziekanatu, zgodnie z regulaminem studiów jest to średnia ważona.

STYPENDIUM SOCJALNE:

Dochód uprawniający do ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej:

 • Rektor ustalił w roku akademickim miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – na nieprzekraczalną kwotę: 1051,70 zł netto.
 • Podstawowym dokumentem przy składaniu wniosku o stypendium socjalne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2018.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Stypendium przyznawane jest w danym roku akademickim na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli orzeczenie traci ważność w trakcie trwania roku akademickiego. Student musi okazać się nowym orzeczeniem.


Uwaga! Przy ubieganiu się o stypendium za wyniki w nauce nie ma konieczności wpisywania uzyskanych ocen oraz obliczania średniej - robi to pracownik Rektoratu.

Od roku akademickiego 2018/2019 dopuszczalana jest również jedna ocena niedostateczna.

WNIOSKI DO POBRANIA

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie