AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Katowice

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dostosowanych do bieżących wymogów prawnych dotyczących szeroko pojętej gospodarki przestrzennej i odniesienie się do tych regulacji z punktu widzenia ich spójności merytoryczno-prawnej i możliwości praktycznego ich zastosowania. Przyjęty program wykładów uwzględnia wymagania związane z wieloma dziedzinami wiedzy i praktyki, a istotnymi dla wprowadzenia wszystkich obowiązujących przepisów odrębnych, które muszą być uwzględnione w gospodarce przestrzennej. Program studiów obejmuje m. in. zagadnienia z zakresu problematyki przyrodniczej, technicznej, społecznej i ekonomicznej w planowaniu przestrzennym, zagadnienia kulturowe i krajobrazowe, problematykę prawną w planowaniu przestrzennym oraz rewitalizację terenów poprzemysłowych i centrów miast.

GRUPA DOCELOWA

 • osoby których praca zawodowa jest lub będzie związana z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną
 • architekci
 • architekci krajobrazu
 • agenci nieruchomości
 • pracownicy jednostek samorządowych
 • geodeci
 • geografowie
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego
 • RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  • Decyzje o warunkach zabudowy
  • Grafika komputerowa
  • Historia urbanistyki - budowa miast
  • Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym
  • Komunikacja w planowaniu przestrzennym
  • Ochrona krajobrazu kulturowego w opracowaniach planistycznych
  • Planowanie przestrzenne
  • Planowanie regionalne
  • Planowanie strategiczne
  • Problematyka prawna w planowaniu przestrzennym
  • Problematyka przyrodnicza w planowaniu przestrzennym
  • Przesłanki kształtowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich
  • Projektowanie w zakresie zagospodarowania przestrzennego
  • Zagadnienia społeczne i ekonomiczne w planowaniu przestrzennym
  • Zarządzanie przestrzenią w mieście
  • Architektura krajobrazu
  • Fundusze europejskie - systemy realizacji
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Komunikowanie społeczności lokalnej
  • Zasoby kulturowe architektury i urbanistyki regionu Górnego Śląska
  • Konflikty i techniki ich rozwiązywania
  • Ochrona krajobrazu kulturowego w opracowaniach planistycznych
  • Ochrona wartości kulturowych
  • Planowanie przestrzenne
  • Prawo budowlane w kontekście rozstrzygnięć nadzorczych wojewody i orzecznictwa nsa
  • Problematyka przyrodnicza w planowaniu przestrzennym
  • Prognoza środowiska przyrodniczego w opracowaniach planistycznych
  • Rewitalizacja miast
  • Rozstrzygniecie nadzorcze oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie planowania przestrzennego
  • Struktura miasta
  • CZAS TRWANIA

   1 rok - 2 semestry

kierunek
Urbanistyka i planowanie przestrzenne

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

opłata rekrutacyjna:
0,00 zł

czesne za semestr:
2.550 zł (3 raty x 900 zł)

DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie