AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia Podyplomowe Badania Kliniczne w Zabrzu

Badania Kliniczne Metodologia, Organizacja i Monitorowanie w badaniach klinicznych

Studia Podyplomowe Badania Kliniczne w Zabrzu

Cel studiów

Nadrzędnym celem studiów Badania Kliniczne: Metodologia, organizacja i monitorowanie powstałych przy współpracy z Associated Medical Clinical Science Services Sp. z o.o. jest zwiększanie kompetencji zawodowych i konkurencyjności na rynku pracy uczestników studiów i umożliwienie zdobycia Certyfikatu GCP (Good Clinical Practise) niezbędnego do pracy w badaniach klinicznych. Celem uruchomienia jest więc przekazanie słuchaczom aktualnej i szeroko rozumianej wiedzy z zakresu aktów prawnych oraz zasad etycznych regulujących obszar badań klinicznych, jak również zapoznanie słuchacza z zasadami projektowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, w tym zbierania i analizowania danych oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pracowników jednostek klinicznych i naukowych, działów medycznych, firm farmaceutycznych lub firm typu CRO (Contract Research Organization) i SMO (Site Management Organization), ośrodków prowadzących badania kliniczne oraz do osób zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie badań klinicznych.

Program:

 • Wstęp do badań klinicznych
 • Zagadnienia prawne i etyczne w badaniach klinicznych
 • Podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych i ich rola – pacjent, badacz, ośrodek
 • Podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych i ich rola – sponsor, CRO, monitor
 • Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych
 • Badania kliniczne jako projekt
 • Statystyka i ekonomia w badaniach klinicznych
 • Komunikacja i marketing, GCP
 • Sylwetka absolwenta

  Priorytetem dla uczelni jest rozwój umiejętności praktycznych. Absolwent posiadając wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi, będzie umiał sprawnie poruszać się w obszarze zagadnień dotyczących branży farmaceutycznej oraz firm prowadzących badania kliniczne na rynku krajowym oraz międzynarodowym, będzie potrafił w pełni zaplanować i zorganizować proces związany z realizacją badań klinicznych pod kątem formalno-prawnym w ujęciu najbardziej aktualnych rozwiązań w tym zakresie.

  Kierownik studiów

  Mgr Ewa Gwiazda - kierownik działu Badań Klinicznych CM Angelius w Katowicach, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od kilku lat pełni funkcję Site Managera i Koordynatora Badań Klinicznych w ośrodku CM Angelius. Zaangażowana jest w liczne projekty realizujące specjalne programy badań nad lekami, prowadzone z udziałem pacjentów z dziedziny: dermatologii, urologii, laryngologii, okulistyki, ginekologii, w tym leczenie niepłodności poprzez zapłodnienie in-vitro, ortopedii, neurologii oraz neurochirurgii. Jest czynnym członkiem polskiego stowarzyszenia Badań Klinicznych GCPpl. Udziela się także w grupach wsparcia dla pacjentów, gdzie swoją wiedzę przekazuje dalej. Studia będą prowadzone przez praktyków o dużym doświadczeniu z zakresu organizacji, zarządzania i nadzorowania badań klinicznych. Do współpracy zaproszeni zostali wybitni specjaliści z największych firm w kraju realizujących badania kliniczne.

  CZAS TRWANIA

  1 rok - 2 semestry

  kierunek
  Badania Kliniczne

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  tryb studiów
  studia niestacjonarne

  czas trwania:
  1 rok (2 semestry)

  opłata rekrutacyjna:
  0,00 zł

  czesne za semestr:
  4.500 zł (3 raty x 1580 zł)

  DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

  WARUNKI REKRUTACJI

  rekrutacja online

  Kontakt:

  mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  Tel. 885-399-800
  e-mail:

  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie