Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach

Uczelnia Techniczna | Artystyczna | Medyczna

Studia Podyplomowe - Architektura wnętrz - woj. Śląskie, Katowice

Architektura wnętrz

Studia Podyplomowe - Architektura wnętrz - woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych kierunku Architektura wnętrz jest rozwinięcie u słuchaczy wrażliwości twórczej w wyniku uzyskanej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zagadnień m. in. barwy, faktury, kształtu, które tworzą kompozycję wnętrza architektonicznego w zakresie rozwiązań formalnych, plastycznych, technicznych i estetycznych. Celem jest również nabycie przez uczestnika podstawowego stopnia świadomości twórczej w operowaniu formami oraz w zakresie elementów kształtujących proste wnętrze architektoniczne, co wpłynie na osiągnięcie zaplanowanego efektu wrażeniowego u odbiorcy.

GRUPA DOCELOWA

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a także studentów ostatnich lat studiów drugiego stopnia na kierunkach architektonicznych, budowlanych, plastycznych oraz pokrewnych. Przyjmowani są także absolwenci innych kierunków nie posiadający przygotowania zawodowego w dziedzinie architektury wnętrz a chcą rozszerzyć swoje horyzonty w tej dziedzinie lub, których praca związana jest z projektowaniem wnętrz.

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Akcent plastyczny we wnętrzu
 • Elementy wykończeniowe wnętrz
 • Elementy wyposażenia wnętrz
 • Historia kultury i sztuki
 • Media cyfrowe we wnętrzach
 • Nowoczesne instalacje we wnętrzach
 • Oświetlenie architektury
 • Percepcja przestrzeni
 • Rysunek odręczny / malarstwo
 • Seminarium dyplomowe
 • Środki przekazu artystycznego
 • Światowej sławy architekci i ich realizacje
 • Techniki komunikacji treści wizualnych
 • Wnętrza w budynkach mieszkalnych
 • Wnętrza w obiektach specjalnego przeznaczenia
 • Wnętrza w obiektach użyteczności publicznej
 • Zagadnienia barwy i światła
 • Zagadnienia konserwatorskie w architekturze wnętrz
 • Zagadnienia prawne
 • Zasady kompozycji i budowy formy architektonicznej
 • Zieleń we wnętrzach i towarzysząca zabudowie

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr inż. arch. Teresa Biernot - łączy pracę naukową, dydaktyczną i projektową. Jest współautorką nowatorskiego w skali Uczelni krajowych programu nauczania przedmiotu „Podstaw Kompozycji Architektonicznych”. W swoim dorobku projektowo – realizacyjnym posiada ponad 40 znaczących zrealizowanych projektów o zróżnicowanych programach użytkowych m.in. obiektów biurowych, handlowych, hotelowych, bibliotecznych oraz mieszkalnych. Zdobyte w procesie projektowym i realizacyjnym doświadczenia zawodowo – twórcze i indywidualne zaowocowały opracowaniami teoretycznymi wygłoszonymi na konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za zrealizowany projekt pt.: (Waloryzacja „Parku Planty” w Mikołowie) w konkursie zorganizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego i Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) otrzymała wyróżnienie – „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego .

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (240 godz.)

kierunek
Architektura wnętrz

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
2.550 zł (3 raty x 900 zł)


DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

© 2015, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie