AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, woj. Śląskie, Katowice

Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

Studia podyplomowe Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych "Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu historii architektury i urbanistyki; metod i technologii konserwacji elementów konstrukcyjnych obiektu; pozna podstawowe pojęcia teorii konserwacji. Uczestnik będzie nabędzie umiejętności z przeprowadzenia waloryzacji zabytkowej przestrzeni zabudowanej oraz zaproponowania koncepcji jej rewaloryzacji. Uczestnik zdobędzie kompetencje do prowadzenia własnych badań, poszerzających wiedzę o obiektach i zespołach zabytkowych.

GRUPA DOCELOWA

 • architekci
 • urbaniści
 • inżynier budownictwa
 • historyków sztuki
 • pracowników administracji różnych szczebli
 • oraz wszyscy inni zainteresowani

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Adaptacja i modernizacja obiektów i zespołów zabytkowych oraz wnętrz zabytkowych
 • Metody badań obiektów zabytkowych, ekspertyzy techniczne. Zagadnienia dokumentacji geodezyjnej
 • Metody i technologie konserwacji
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego w planach zagospodarowania przestrzennego
 • Podstawy historii architektury i urbanistyki
 • Podstawy konstrukcji budowlanych. Wybrane elementy materiałoznawstwa budowlanego
 • Podstawy teorii konserwacji
 • Praca dyplomowa
 • Projekt konserwatorski
 • Seminarium dyplomowe
 • Zagadnienia organizacyjno-prawne ochrony zabytków
 • Zagadnienia technicznej dokumentacji zabytków

CZAS TRWANIA

1 rok - 2 semestry (210 godz.)

kierunek
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

rodzaj studiów
studia podyplomowe

tryb studiów
studia niestacjonarne

czas trwania:
1 rok (2 semestry)

czesne za semestr:
2.350 zł (3 raty x 830 zł)

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA
Baza Usług Rozwojowych (BUR): tutaj
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

WARUNKI REKRUTACJI

rekrutacja online

Kontakt:

mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
Tel. 885-399-800
e-mail:

© 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 20 25 034, fax. 32 25 22 875, mail:
Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 609 599 998, fax. 32 27 13 021, mail:
ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie