AKADEMIA ŚLĄSKA

dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Studia podyplomowe Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, woj. Śląskie, Katowice

Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

Studia podyplomowe Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki, woj. Śląskie, Katowice

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych "Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki" jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony konserwatorskiej, rewaloryzacji oraz konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu historii architektury i urbanistyki; metod i technologii konserwacji elementów konstrukcyjnych obiektu; pozna podstawowe pojęcia teorii konserwacji. Uczestnik nabędzie umiejętności z przeprowadzenia waloryzacji zabytkowej przestrzeni zabudowanej oraz zaproponowania koncepcji jej rewaloryzacji. Uczestnik zdobędzie kompetencje do prowadzenia własnych badań, poszerzających wiedzę o obiektach i zespołach zabytkowych.

GRUPA DOCELOWA

 • architekci
 • urbaniści
 • inżynier budownictwa
 • historyków sztuki
 • pracowników administracji różnych szczebli
 • oraz wszyscy inni zainteresowani

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Podstawy teorii konserwacji
 • Metody i technologie konserwacji
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Podstawy historii architektury i urbanistyki
 • Projekt konserwatorski
 • Zagadnienia prawne i ekonomiczne ochrony zabytków
 • Zagadnienia technicznej dokumentacji zabytków
 • Zagadnienia konstrukcyjno-budowlane w konserwacji obiektów zabytkowych
 • Ochrona dóbr kultury współczesnej
 • Badania konserwatorskie i architektoniczne
 • Teoria i historia architektury, założeń pałacowych i wnętrz krajobrazowych
 • Zasady i metody konserwacji i rewaloryzacji założeń ogrodowo-parkowych i wnętrz krajobrazowych
 • Zasady i metody adaptacji i modernizacji obiektów, zespołów zabytkowych
 • Metody badań obiektów zabytkowych, ekspertyzy techniczne w praktyce konserwatorskiej
 • Zajęcia terenowe
 • CZAS TRWANIA

  1 rok - 2 semestry

  kierunek
  Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

  rodzaj studiów
  studia podyplomowe

  tryb studiów
  studia niestacjonarne

  czas trwania:
  1 rok (2 semestry)

  opłata rekrutacyjna:
  0,00 zł

  czesne za semestr:
  2.350 zł (3 raty x 830 zł)

  DOFINANSOWANIE KURSÓW I SZKOLEŃ
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS): tutaj

  WARUNKI REKRUTACJI

  rekrutacja online

  Kontakt:

  mgr Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
  Tel. 885-399-800
  e-mail:

  © 2015, AKADEMIA ŚLĄSKA, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
  Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi, ul. Park-Hutniczy 3-5, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 11 10 400, mail:
  ta strona używa plików Cookie polityka plików cookie